12-01-2016 r.

Konferencja otwierająca obchody 120 lecia izb rolniczych

Uroczystą Konferencją samorząd rolniczy rozpoczął obchody Jubileuszu 120 lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 20 lecia reaktywacji izb rolniczych. W przeddzień 130 rocznicy urodzin patrona Wielkopolskiej Izby Rolniczej hrabiego Aleksandra Szembeka, w Siemianicach, w jego rodzinnej miejscowości (powiat kępiński) odbyło się spotkanie poświęcone historii izb rolniczych na ziemiach polskich. W spotkaniu udział wzięli delegacje samorządu rolniczego z całej Wielkopolski oraz z Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, Lubuskiej Izby Rolniczą i Izby Rolniczej w Opolu.


Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji dr Aleksandra hr. Szembeka w 130 rocznicę urodzin, którą odprawił J.E. Ks. Biskup Łukasza Buzun. Po mszy świętej delegacje przedstawicieli samorządu rolniczego, samorządu województwa oraz przybyli goście złożyli wiązanki kwiatów na grobie dr Aleksandra hr. Szembeka, przy Kościele p.w. Św. Idziego w Siemianicach. Następnie uczestnicy spotkania przenieśli się do Zajazdu Wielkopolskiego, gdzie odbyła się Konferencja, podczas której zaproszeni goście mogli usłyszeć o początkach samorządu rolniczego w Wielkopolsce i jego współtwórcy Aleksandrze Szembeku. O jego działalności politycznej oraz zasługach całego rodu Szembeków opowiedział w wykładzie pt. „Hrabia Aleksander Szembek – ludowy hrabia” Paweł Grzesiak doktorant Uniwersytetu Opolskiego.


Spotkanie było także okazją do wręczeni odznaczeń osobom zasłużonym dla rolnictwa a działającym na terenie powiatu kępińskiego. Odznaką Honorową Zasłużony dla rolnictwa odznaczeni zostali Ilona Skiba oraz Paweł Stasiak natomiast Medalionem im. dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wielkopolskiej wsi odznaczono: Iwo Gałeckiego, Stanisława Niechciała, Jana Sarnowskiego oraz Tadeusza Szlezyngiera.


Organizatorem Konferencji była Wielkopolska Izba Rolnicza przy wsparciu Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego i Wójta Gminy Łęka Opatowska Adama Kopisa oraz Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, Lubuskiej Izby Rolniczą i Izby Rolniczej w Opolu. Konferencja rozpoczyna cykl spotkań, konferencji naukowych, prelekcji, wystaw oraz różnego rodzaju wydarzeń, które zorganizowane zostaną w 2016 roku. Spotkania te będą miały na celu nie tylko przybliżenie historii samorządu rolniczego, ukazanie różnorodności polskiego rolnictwa oraz wypracowanie kierunków działań na przyszłość.

Galeria

Katarzyna Strzyż

Powrót