15-01-2016 r.

Uwaga rolnicy gospodarujący na OSN

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w okresie od 10 lutego do 10 marca 2016 r. oddziały regionalne ARiMR będą prowadziły nabór wniosków o przyznanie pomocy na działania „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020. Pomoc przeznaczona będzie na dostosowanie gospodarstwa do obowiązujących wymogów w zakresie przechowywania obornika czy pasz soczystych oraz doposażenia gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych. Planowane przedsięwzięcie musi być zgodne z programem działań ustanowionym dla danego OSN.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2012/3847/akt.pdf

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie punktowa ocena kryteriów dostępu do tego działania.
Z pomocy mogą skorzystać rolnicy, których gospodarstwa znajdują się w granicach Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN) wyznaczonych po raz pierwszy w 2012 roku. Wykaz obszarów OSN w naszym województwie stanowi załącznik do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2012 r.
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2012/3143/akt.pdf

Proszę zwrócić uwagę, że powyższy wykaz może także zawierać obszary ustanowione przed lipcem 2012 roku. Aby upewnić się, czy położenie gospodarstwa kwalifikuje do uzyskania pomocy, proszę porównać numery obrębów geodezyjnych powyższego wykazu z wykazem obszarów ustanowionych w roku 2012 opublikowanym przez ARiMR:
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN - całe obręby
oraz
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN - niecałe obręby
Niestety, wykazy te obejmują cały kraj. Obszary OSN z województwa wielkopolskiego znajdują się w końcowych częściach wykazów.

Szczegółowe informacje oraz wnioski z załącznikami zawarte są na internetowej stronie ARiMR.
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach osn - informacje

Kornel Pabiszczak

Powrót