Seminarium kończące zagraniczny staż zawodowy

W dniu 20 listopada 2015 roku, w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” w Poznaniu, uczniowie kilkunastu szkół rolniczych z całej Polski zakończyli zagraniczny staż zawodowy, który odbył się na terenie Niemiec – land Dolna Saksonia, w okresie od czerwca do września 2015 roku. Seminarium podsumowujące staże zorganizowano we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą.


Beneficjentem projektu pod nazwą „Nowe umiejętności – większe szanse na europejskim rynku rolnym - staż zawodowy uczniów szkół rolniczych”, było Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, a został on dofinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie – projekt nr 2014-1-PL01-KA102-000721.

Cele zrealizowanego projektu były następujące:W projekcie zagranicznych staży zawodowych udział wzięło 50 uczniów szkół rolniczych z kilku województw.

Powrót