02-02-2016 r.

Wielkopolskie Forum Trzodowe – komunikat WIR

Wielkopolska jest głównym producentem trzody chlewnej w kraju. Stąd pochodzi prawie 30% wyprodukowanej w Polsce wieprzowiny.

Problemy, które dotknęły branżę trzodową po reperkusjach związanych z wykryciem wirusa ASF i wprowadzeniem rosyjskiego embarga szczególnie dotyczą wielkopolskich gospodarstw.

Trwająca od dłuższego czasu destabilizacja na rynku trzody doprowadziła do tego, że otrzymywana obecnie cena w skupie żywca na poziomie 3,20-3,35 zł/kg nawet nie rekompensuje producentom ponoszonych kosztów. Analizy ekonomiczne, dokonywane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą wskazują, że produkcja żywca wieprzowego przynosi straty, pogarszając nastroje społeczne na wsi.

Problem nieopłacalności produkcji trzody chlewnej dotyka znaczną część gospodarujących na naszym terenie rolników. Uwarunkowania te sprawiają, że sektor produkcji trzody chlewnej jest dla Wielkopolski sektorem szczególnie wrażliwym.

Zarówno producentom, jak i branży mięsnej powinno zależeć na stabilizacji cen skupu. Tylko w takich warunkach można cokolwiek racjonalnie zaplanować. Jeśli rynek mięsa podlegać będzie ciągłym wahaniom, doprowadzić to może do upadku wielu gospodarstw hodowlanych oraz zakładów przetwórstwa mięsnego. Zmiany te są już widoczne. Jak podaje GUS w grudniu 2015 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 10.590,2 tys. szt., co w stosunku do roku poprzedniego oznacza spadek o 6%. Jednocześnie w tym okresie stado loch zmniejszyło się o 14,8%, a import prosiąt z zagranicy wzrósł o 8,3%. Oznacza to tendencję zagrażającą rodzimej hodowli trzody.

Wobec zaistniałej sytuacji Wielkopolska Izba Rolnicza, Wielkopolski Związek Hodowców Trzody Chlewnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizują konferencję poświęconą bieżącym problemom hodowców i producentów trzody chlewnej, z udziałem przedstawicieli całego łańcucha żywnościowego. Odbędzie się ona w dniu 8 lutego br. w auli Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, przy ulicy Wojska Polskiego 71d. Początek o godz. 10.00.

Tematyka konferencji przedstawia się następująco:


W drugiej części konferencji odbędzie się Forum Dyskusyjne, podczas którego zostaną wypracowane kierunki działań mające na celu poprawę sytuacji w sektorze hodowli i produkcji żywca wieprzowego. Mamy nadzieję, że w trakcie konferencji z udziałem przedstawicieli całego łańcucha żywnościowego uda się sformułować wnioski, których realizacja przynajmniej złagodzi skutki obecnego kryzysu.

Powrót