04-02-2016 r.

Pismo do gmin ws wymarznięć

W dniu dzisiejszym Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystosował pismo do wszystkich gmin województwa wielkopolskiego następującej treści:

„Utrzymująca się od kilkunastu dni aura sprzyja wznowieniu wegetacji roślin i tym samym obnaża pierwsze problemy z właściwym przezimowaniem upraw rolniczych. Możliwość wystąpienia takiej sytuacji sygnalizowaliśmy Wojewodzie Wielkopolskiemu już w piśmie z dnia 5 stycznia br.

W tej sytuacji Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił z apelem do wielkopolskich rolników, by nie zwlekali z oceną przezimowania swych upraw i już teraz dokonali lustracji ozimin.

W załączeniu przesyłamy treść apelu, z prośbą o jego upowszechnienie w sposób zwyczajowo u Państwa przyjęty (tablice ogłoszeń, kurenda przez sołtysów, biuletyn gminny).

Z naszego rozeznania wynika, że wymarznięcia dotyczą dużego obszaru Wielkopolski, stąd przekazaliśmy także sugestię Panu Wojewodzie, że należałoby wysłać sygnał do gminnych komisji klęskowych, aby przygotowały się do ewentualnego szacowania szkód”.

Treść apelu (*.pdf)
Powrót