17-02-2016 r.

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

Od 18 lutego do 18 marca 2016 r. można składać wnioski w ramach nadzwyczajnego wsparcia dla producentów mleka i wieprzowiny.

Wniosek składa się na formularzu opracowanym przez ARR w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta (Poznań: 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90, tel. 61 852 14 33)

Agencja może rozpatrywać jedynie wnioski, które zostaną złożone w tym terminie. W przypadku nadania wniosku za pomocą operatora pocztowego, decydować będzie data stempla pocztowego. Wszystkie wnioski, które zostaną złożone bezpośrednio w ARR lub nadane w placówce operatora pocztowego przed dniem 18 lutego 2016 r. oraz po dniu 18 marca 2016 r. będą rozpatrywane negatywnie, dlatego zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na termin składania wniosku.

Poniżej zamieszczamy formularze wniosków wraz z załącznikami.

 1. Producenci mleka:
  • Wniosek o udzielenie wsparcia producentom mleka: Pobierz
  • Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego: Pobierz
 2. Producenci świń:
  • Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń: Pobierz
  • Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego: Pobierz
  • Oświadczenie małżonków o wspólności majątkowej gospodarstwa rolnego: Pobierz
 3. Dodatkowe informacje:
  • Warunki uzyskania wsparcia przez producentów mleka Pobierz
  • Warunki uzyskania wsparcia przez producentów świń Pobierz
  • Rozporządzenie Do pobrania pdf: Pobierz

Na wniosek WIR, na stronie internetowej ARR pojawiły się wskazówki dotyczące sposobu wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia producentom świń, ze szczególnym uwzględnieniem pól mogących powodować trudności w jego prawidłowym uzupełnieniu.
Kliknij, żeby przejść do wskazówek ARRNadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny – wskazówki dotyczące wypełniania wniosku

źródło: ARR

Powrót