29-02-2016 r.

COBORU - lista odmian

W związku z otrzymaniem od Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej k/Poznania materiałów o charakterze informacyjnym oraz obejmującym swym zakresem problematykę aktualnej dostępności najwartościowszych odmian do uprawy, a także możliwość bardziej efektywnego ich wykorzystania w uprawie oraz w integrowanej ochronie roślin w kontekście zrównoważonej produkcji roślin publikujemy następujące dokumenty (do pobrania w formacie pdf):

Powrót