02-03-2016 r.

Zespół ds. trzody chlewnej przy WIR podjął działanie

Podczas obrad Wielkopolskiego Forum Trzodowego, które odbyło się w dniu 8 lutego 2016 r. w Poznaniu, zawiązano zespół, którego zadaniem będzie monitorowanie sytuacji w branży i reagowanie na pojawiające się problemy. Zespół spotkał się na swym pierwszym, roboczym posiedzeniu w dniu 1 marca. Na zaproszenie Prezesa WIR Piotra Walkowskiego obrady odbyły się w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


Prezes WIR Piotr Walkowski otworzył spotkanie i powitał jego uczestników, wśród których byli:


Prowadzenie spotkania powierzono Grzegorzowi Majchrzakowi, który przewodniczył obradom Wielkopolskiego Forum Trzodowego 8 lutego 2016r.

Pierwszą część spotkania wypełniła dyskusja, tocząca się w dwu nurtach: którymi problemami należałoby zająć się w pierwszej kolejności oraz jakie zjawiska mają istotny wpływ na trwający już od dłuższego czasu kryzys w chowie i hodowli trzody chlewnej. Dyskutanci zgodnie podkreślali, że rozwiązanie kryzysu jest niemożliwe bez partnerskiej współpracy rządu z organizacjami rolniczymi. Istotne znaczenie ma także współpraca z parlamentarzystami pracującymi w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwrócono uwagę na przestarzałe technologie stosowane przez polskich hodowców, co jest efektem niewydolnego doradztwa i braku rodzimego nowoczesnego budownictwa inwentarskiego. Nie bez znaczenia jest zalew rynku przez materiał hodowlany napływający do nas zza granicy oraz rozwijający się dynamicznie system tuczu kontaktowego na rzecz firm zagranicznych. Wszystko to powoduje, że rodzimej produkcji coraz trudniej jest konkurować z oferowanymi w dużych sieciach handlowych wypełnionymi ulepszaczami i inną chemią produktami. Jak więc prowadzić skuteczną promocję całkowicie wyprodukowanego w Polsce naturalnego mięsa?


Innym nurtem dyskusji była kwestii integracji rolników. Wydaje się, że nadszedł czas na tworzenie dużych i silnych zrzeszeń działających już grup producenckich dla dalszej konsolidacji dostaw oraz utworzenia liczącego się partnerstwa dla przetwórstwa i handlu. Podkreślano, że polityka rolna ukierunkowana jest na mniejsze, rodzinne gospodarstwa, tymczasem źródłem sukcesu jest specjalizacja i koncentracja produkcji. Takie są wymogi ekonomii.

Jako kolejną przeszkodę na drodze do przezwyciężenia kryzysu wskazywano nie rozwiązany dotąd problem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jest to główny powód ograniczenia polskiego eksportu i braku możliwości pozyskania nowych rynków. Oddzielny problem to rosyjskie embargo, ale ze względu na jego polityczne podłoże, nie mamy wpływu na jego zniesienie. Wyrażono nadzieję, że z pomocą polityków uda się wymóc na ministrze środowiska podjęcie zdecydowanych kroków ograniczających populację dzików.

Po zamknięciu dyskusji powrócono do kwestii organizacji pracy zespołu i wyboru jego przedstawicieli. Funkcję przewodniczącego powierzono Grzegorzowi Majchrzakowi, zastępcy przewodniczącego – Karolinie Szulc i sekretarza – Kornelowi Pabiszczakowi. Przyjęto też nazwę: „Zespół ds. trzody chlewnej przy Wielkopolskiej Izbie Rolniczej”. Spotkania odbywać się będą w cyklach półtoramiesięcznych lub w razie potrzeby częściej. Na początek postanowiono skupić się na dwu sprawach: ograniczeniu rozprzestrzeniania się ASF oraz oznakowaniu i promowaniu polskiego mięsa.

Kornel Pabiszczak

Powrót