04-03-2016 r.

Wnioski na półmetku

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wystąpił w dniu 16 lutego br. do Ministra Krzysztofa Jurgiela z pismem zawierającym pytania wielkopolskich rolników nt realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych.

Prezes Izby zwrócił także uwagę na obciążenie OT ARR w Poznaniu, ze względu na największą w kraju liczę wniosków. W Wielkopolsce zarejestrowanych jest 47.675 stad świń i ok. 11 tys. stad bydła, a z uzyskanych przez Izbę informacji wynika, że do poznańskiego oddziału ARR na dzień 4 marca br. wpłynęło zaledwie 7 tys. wniosków.

Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do rolników o jak najszybsze złożenie wniosku, gdyż do końca ich przyjmowania pozostały zaledwie 2 tygodnie.

Poniżej publikujemy pełną treść pisma.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141) na forach rolniczych organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą padają zapytania od wielkopolskich rolników dotyczące udzielenia tej pomocy.

W związku z tym, uprzejmie prosimy Pana Ministra o interpretację do następujących kwestii:

  1. Czy jest możliwość skorzystania z nadzwyczajnej pomocy w sektorach hodowlanych przez rolników, którzy dokonują sprzedaży tuczników przez grupę producencką, do której należą?
  2. Czy producent posiadający w dniu 30 września ponad 2 tys. sztuk świń może ubiegać się o wsparcie do liczby zwierząt nie przekraczającej tego pułapu, czy też zostaje w ogóle wyłączony z systemu wsparcia?
  3. W jaki sposób udokumentować sprzedaż żywca wieprzowego, aby uzyskać nadzwyczajne wsparcie dla sektora hodowlanego, gdy na fakturze widnieje jedynie masa poubojowa ciepła lub łączna masa odstawionego żywca, bez podania liczby odstawionych świń?
  4. Czy ze specjalnego wsparcia mogą skorzystać również rolnicze spółdzielnie produkcyjne?

Ponadto informujemy, że na jednym ze spotkań uzyskaliśmy informację ze strony przedstawiciela OT ARR w Poznaniu, że w przypadku grup producenckich wsparcie będzie udzielone, gdy sprzedaż całej grupy nie przekroczy 2 tys. sztuk tuczników. Takie rozwiązanie byłoby wysoce dyskryminujące dla członków grup producenckich, których przez lata namawiano do kooperacji, a obecnie pomoc dla nich limitowana jest nie indywidualnie lecz przez grupę.

Zwracamy uwagę, że w Wielkopolsce zarejestrowanych jest 47.675 stad świń i ponad 11 tys. stad bydła, istnieje obawa ze strony rolników o jakość i terminowość obsługi złożonych przez nich wniosków. Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań zabezpieczających prawidłową i terminową obsługę wielkopolskich rolników.

Powrót