10-03-2016 r.

Notatka: rekomendacje Nadzwyczajnej Komijsi
w sprawie sprzedaży ziemi przyjęte 8 marca 2016 r.

Notatka dotycząca rekomendacji ze spotkania Nadzwyczajnej Komisji KRIR 8 marca 2016 r. w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 293)

8 marca 2016 roku odbyło się drugie posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego Krajowej Rady Izb Rolniczych, w której oprócz członków Komisji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pani Justyna Matys Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią, pan Mariusz Drozdowski Naczelnik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i pan Leszek Żywno z tego samego departamentu.
Najważniejszym tematem spotkania było omówienie zmian wprowadzonych w projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy 293) i przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszych prac nad ustawą w Sejmie RP.

W trakcie dyskusji przyjęto rekomendacje dotyczące dalszego procedowania projektu ustawy, które podczas posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn. 8.03.2016 r. przedstawił Przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji KRIR Roman Włodarz:

Ponadto Prezes W-MIR Jan Heichel – członek Nadzwyczajnej Komisji zgłosił następujące uwagi:


Warszawa, 9.03.2016 r.

Powrót