10-03-2016 r.

Wielkopolski Rolnik Roku


W niedzielę, 13 marca br. w Sali Ziemi na Terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się uroczystość ogłoszenia wyników XV edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Wielkopolska Izba Rolnicza jest współorganizatorem tej uroczystości.

W tegorocznej edycji do konkursu zgłoszonych zostało 63 rolników z 29 powiatów, którzy następnie poddani zostali wnikliwej ocenie przez Kapitułę Konkursu. Oceniano organizację gospodarstw, osiągane efekty ekonomiczne, perspektywy rozwoju, a także infrastrukturę, wyposażenie oraz estetykę obejścia. Po kilku miesiącach, w trakcie których odbyły się wizytacje gospodarstw, Kapituła Konkursu wytypowała 20 najlepszych rolników jako nominowanych w konkursie, a spośród nich wskazała 10 laureatów, którzy otrzymali tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2015 oraz statuetkę Siewcy.

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W skład Kapituły wchodzą m.in. profesorowie, rolnicy, a także przedstawiciel konwentu starostów, którzy kompleksowo przyglądają się gospodarstwom. Kapitule przewodniczy Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, z ramienia WIR w pracach kapituły uczestniczy Prezes Piotr Walkowski.

Biuro WIR

Powrót