14-03-2016 r.

Wielkopolski Rolnik Roku

W niedzielę, 13 marca br. podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów jubileuszowej XV edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Uroczystość, w której wzięli udział laureaci wraz z rodzinami, samorządowcy oraz przedstawiciele środowisk wiejskich, odbyła się w Sali Ziemi na Terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.


W tegorocznej edycji do konkursu zgłoszonych zostało 63 rolników z 29 powiatów, którzy następnie poddani zostali wnikliwej ocenie przez Kapitułę Konkursu. Oceniano organizacje gospodarstw, osiągane efekty ekonomiczne, perspektywy rozwoju, a także infrastrukturę, wyposażenie oraz estetykę obejścia. Po kilku miesiącach, w trakcie których odbyły się wizytacje gospodarstw, Kapituła Konkursu wytypowała 20 najlepszych rolników jako nominowanych w konkursie, a spośród nich wskazała 10 laureatów, którzy otrzymali tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2015 oraz statuetkę Siewcy.

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W skład Kapituły wchodzą m.in. profesorowie, rolnicy, a także przedstawiciel konwentu starostów, którzy kompleksowo przyglądają się gospodarstwom. Kapitule przewodniczy Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Grzegorz Skrzypczak, z ramienia WIR w pracach kapituły uczestniczy Prezes Piotr Walkowski.

Laureatami XV edycji konkursu zostali:Pozostali nominowani w tegorocznej edycji:W imieniu laureatów i nominowanych słowa podziękowania dla członków Kapituły oraz organizatorów konkursu skierował Grzegorz Majchrzak z Topoli Małej, powiat ostrowski. W trakcie uroczystości Przewodniczący Kapituły prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymał zaszczytny tytuł Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2016 przyznany Stowarzyszenie Agro Biznes Klub. Wieloletni poseł na Sejm RP i były minister rolnictwa Stanisław Kalemba uhonorowany został odznaczeniem Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego przyznanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. W części artystycznej uroczystości wystąpili basista Kamil Pyrek z Kalisza oraz Eleni.

Opracowanie Katarzyna Strzyż

Galeria
Powrót