16-03-2016 r.

Grzegorz Skrzypczak Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2016

13 marca podczas XV jubileuszowej gali podsumowującej Konkurs Wielkopolski Rolnik Roku, Przewodniczący Kapituły Konkursu prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak otrzymał godność Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2016 nadany przez Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Uroczystego wręczenia szabli oficerskiej będącej symbolem tytułu dokonał Prezydent ABK Maciej Paradowski.


Prof. Grzegorz Skrzypczak swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (do 2011 roku Akademia Rolnicza), uczelnią, której sam jest absolwentem. Od 1 września 2008 roku pełni funkcję Rektora i z powodzeniem łączy obowiązki nauczyciela akademickiego z działalnością naukową i kierowaniem jednią z największych uczelni rolniczych w Polsce.

Grzegorz Skrzypczak urodził się 19 kwietnia 1951 roku w Środzie Wielkopolskiej. W roku 1981 uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych poznańskiej uczelni, następnie w 1987 otrzymał tytuł doktora habilitowanego, a w 1993 profesora. Działalność badawcza prowadzona przez Profesora dotyczy szeroko pojętej ochrony roślin i koncentruje się wokół biologii chwastów, regulacji zakwaszenia w roślinach rolniczych i działaniu herbicydów. W dorobku naukowym Profesora znajduje się ponad 246 publikacji. Od wielu lat bierze udział w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych oraz stażach naukowych.

Jako Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego zainicjował wiele zmian w programach nauczania, i kierunkach studiów, angażuje się w działalność kół naukowych oraz współpracę międzynarodową studentów i pracowników naukowych.

Profesor Grzegorz Skrzypczak został uhonorowany różnymi nagrodami i odznaczeniami państwowymi takimi, jak: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (w 2005 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (w 1995 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (w 2001 r.) oraz Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa” nadana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w 2009 r.), Medalion im. dr Hrabiego Aleksandra Szembeka za Działalność na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wielkopolskiej Wsi.

Uzasadniając przyznanie profesorowi tytułu Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2016 Zbigniew Ajchler poseł na Sejm RP oraz Prezydent Loży Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego wskazał na osobisty wkład Profesora, zarówno w rozwój studiów rolniczych, jak i w rozwój życia gospodarczego i kulturalnego środowisk wiejskich na terenie Wielkopolski, podkreślił, że dzięki jego staraniom została rozbudowana i zmodernizowana baza dydaktyczna oraz naukowo-badawcza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wydatnie wzrosła też aktywność uczelni w pozyskiwaniu i realizowaniu projektów badawczych w rolnictwie, w tym projektów z europejskich funduszy strukturalnych”.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z największych uczelni rolniczych w regionie Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Lubuskiej. Jego początki sięgają 1870 r. Pracą naukową i dydaktyczną zajmuje na Uniwersytecie ok. 800 nauczycieli akademickich, w tym aż 142 profesorów tytularnych, którzy kształcą prawie 11 000 studentów i doktorantów w dziedzinie nauk przyrodniczych na 8 wydziałach - 31 kierunkach i 30 specjalnościach studiów. Ponadto Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu posiada i z sukcesem zarządza 11 rolniczymi i leśnymi zakładami doświadczalnymi o obszarze ponad 15 tys. hektarów.

Tytuł Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP przyznawany jest przez Stowarzyszenie AgroBiznesKlub osobom szczególnie zasłużonym w obsłudze polskiego rolnictwa i agrobiznesu, reprezentującym m.in.: samorządy lokalne, organizacje biznesowe i branżowe, banki, giełdy, placówki naukowo-badawcze oraz doradztwo rolnicze.

Opracowanie Katarzyna Strzyż

Powrót