17-03-2016 r.

Premia dla młodych rolników – nabór od 31 marca do 29 kwietnia 2016 roku


W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2016 poz. 345) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach od 31 marca do 29 kwietnia 2016 roku będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie powyższego wsparcia.

Zgodnie z nowymi przepisami, o premię może ubiegać się osoba, która:

Pomoc będzie przyznawana w pierwszej kolejności wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Minimalna liczba punktów, uprawniająca do przyznania premii wynosi obecnie 12 punktów.

Premia w wysokości 100 tysięcy złotych będzie przyznawana w dwóch ratach:

  1. I – 80% kwoty, po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznanie pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana decyzja
  2. II – 20% kwoty – po zakończeniu realizacji biznesplanu

Opracowała: Anna Czerwińska na podstawie danych z ARiMR

Powrót