23-03-2016 r.

Zakończenie naboru wniosków


18 marca br. zakończył się nabór wniosków w ramach nadzwyczajnego wsparcia dla producentów mleka i wieprzowiny. W Wielkopolsce zarejestrowanych jest 47.675 stad świń i ok. 11 tys. stad bydła. Z informacji uzyskanych z poznańskiego oddziału ARR wynika, że na dzień 23 marca br. wpłynęło 19.497 wniosków od producentów świń i 9.953 wnioski od producentów mleka. Z naszego rozeznania wynika, że jest to 1/3 wszystkich wniosków w kraju.

O spodziewanej w Wielkopolsce dużej ilości wniosków Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski informował Ministra Krzysztofa Jurgiela już pismem z dnia 16 lutego br. Prezes Izby zwrócił uwagę na znaczne obciążenie OT ARR w Poznaniu oraz potrzebę jego wsparcia przez inne oddziały, które obsługują mniej producentów mleka i wieprzowiny.

Biuro WIR, Poznań

Powrót