24-03-2016 r.

WIR alarmuje Ministra Rolnictwa w sprawie sytuacji na rynku mleka


Informujemy, że w dniu dzisiejszym Prezes WIR, zaniepokojony sytuacją na rynku mleka, wystosował pismo do Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi następującej treści:

„Wielkopolska Izba Rolnicza od początku 2014 roku obserwuje niepokojące tendencje na rynku mleka. Tak, jak się spodziewaliśmy i przed czym przestrzegaliśmy w naszej opinii z maja 2013 roku – likwidacja kwot mlecznych przyczyniła się do rozregulowania tego rynku. Nastąpiła duża niepewność opłacalności produkcji mleka. W związku z tym należy się spodziewać tzw. górek i dołków, tzn. kiedy cena zacznie rosnąć nastąpi nadprodukcja, która pociągnie za sobą spadek cen. Taka sytuacja ma już miejsce na nielimitowanym rynku żywca wieprzowego. Po okresie dobrej koniunktury doszło do prawdziwego załamania produkcji i nie notowanego od czasów II wojny światowej spadku liczebności pogłowia trzody chlewnej w Polsce.

Jednak sytuacja rynku mleka jest znacznie poważniejsza. Odtwarzanie stada trzody chlewnej trwa krótko, natomiast zbudowanie dobrego stada podstawowego bydła, to proces wieloletni. W niektórych gospodarstwach na dobre efekty pracuje nawet kilka pokoleń hodowców. Obecnie już zauważa się tendencje spadkowe – wielu rolników planuje odchodzenie od produkcji mleka, gdyż jednocześnie jest to bardzo pracochłonna dziedzina – „uwiązany” do obory cały dzień producent mleka od lat otwiera listę najgorszych zawodów świata. Ponadto produkcja mleka wymaga utrzymania wysokiego poziomu higieny oraz wytworzenia bardzo dużej ilości paszy i dlatego powinna być objęta szczególną ochroną i wsparciem.

Należy również dodać, że obecnie w rolnictwie produkcja mleka, jako jedna z niewielu zapewnia w miarę stabilne dochody, przynosząc gospodarstwu wypływy co miesiąc. W Polsce sektor mleczarski ma duże znaczenie, zarówno gospodarcze, jak i społeczne – produkcja mleka jest źródłem utrzymania i regularnych, comiesięcznych dochodów dla prawie 300 tys. gospodarstw. Załamanie na tym rynku doprowadzi zatem do utraty dochodów dla wielu tysięcy gospodarstw rodzinnych.

W naszej opinii zniesienie kwotowania mleka spowodowało wolny i długofalowy wzrost produkcji mleka, przy jednoczesnym spadku opłacalności. Producenci mleka będą dążyć zatem do zwiększania skali produkcji, co doprowadzi do upadku mniejszych, rodzinnych gospodarstw. W załączeniu przesyłamy Panu Ministrowi analizę obecnej sytuacji na rynku mleka, opracowaną przez naszą Izbę.

Rolnicy wielkopolscy z niepokojem oczekują okresu poświątecznego, gdy to zapowiadane są dalsze spadki cen skupu mleka. W naszej opinii należy wystąpić do Komisji Europejskiej o wprowadzenie nadzwyczajnych instrumentów wsparcia producentów mleka, szczególnie dla tych, którzy nadal spłacają kary naliczone za przekroczenie kwoty mlecznej. Samo rozłożenie na raty tej kary nie przynosi spodziewanych efektów, a sytuacja producentów mleka pogarsza się z miesiąca na miesiąc”.

Zobacz: Analiza WIR dotycząca sytuacji na rynku mleka (.pdf)

Powrót