05-04-2016 r.

20. rocznica powstania Lubuskiej Izby Rolniczej

Uroczystości Jubileuszowe odbyły się przy okazji corocznej debaty rolnej 1 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Było to szczególne spotkanie lubuskiego samorządu rolniczego, rolników, władz województwa i przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa, a także przedstawicieli sąsiadujących izb rolniczych. Wielkopolska Izbę Rolniczą na uroczystościach reprezentowali Prezes Piotr Walkowski oraz Zbigniew Gąsior wieloletni Członek Zarządu WIR i były Prezes Leszczyńskiej Izby Rolniczej.

Spotkanie otworzył Prezes LIR Stanisław Myśliwiec i podziękował wszystkim, którzy na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat przyczynili się do rozwoju samorządu rolniczego. Następnie Prezes byłej Zielonogórskiej Izby Rolniczej Bogusław Bakalarz oraz były Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Władysław Piasecki przypomnieli początki funkcjonowania samorządu rolniczego na ziemi lubuskiej.


Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej mając na uwadze dotychczasową owocną współpracę z Lubuską Izbą Rolniczą podjął uchwałę o uhonorowaniu LIR Medalionem im. dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi. Uroczystego wręczenia odznaczenia dokonał Prezes WIR, który podarował także Prezesowi LIR specjalnie na tą okazję przygotowany portret dr Aleksandra Hrabiego Szembeka patrona Wielkopolskiej Izby Rolniczej

W trakcie spotkania wręczono także odznaczenia nadane przez Ministra Rolnictwa Zasłużony dla Rolnictwa oraz odznaczenia Krajowej Rady Izb Rolniczej pn. Zasłużony dla Samorządu Rolniczego.

Mimo jubileuszowego charakteru tegorocznego spotkania uczestnicy debaty rozmawiali także o trudnej sytuacji na rynkach rolnych oraz o problemach dotyczących pracy na roli. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład dr Tomasza Berbeki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pt. „Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce – stan obecny i perspektywy zmian”, w którym autor podjął się analizy polskiego rolnictwa przez pryzmat trendów jakie obserwujemy gospodarce europejskiej. W kolejnej części uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu pt.” Funkcjonowanie Prawa Łowieckiego w Polsce” Bogdana Złotorzyńskiego redaktora naczelnego „Braci Łowieckiej” oraz wykładu dotyczącego Historii Izb Rolniczych na Ziemiach Polskich i dr Aleksandera hr. Szembeka autorstwa Władysława Garbińskiego, sekretarza Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie.

Spotkanie zakończyła dyskusja, w trakcie której wskazywano na trudną sytuację w branży rolniczej. Wielu producentów dotkliwie odczuło skutki ubiegłorocznej suszy, mnóstwo emocji budzą także kwestie związane z obrotem ziemią oraz zmiany w prawie łowieckim.

Lubuska Izba Rolnicza jest samorządem rolniczym prężnie działającym na rzecz rolników z obszaru województwa lubuskiego. LIR reprezentuje 134 delegatów działających w 12 powiatach. Wsparcia organizacyjnego i merytorycznego udziela Biuro LIR w Zielonej Górze oraz Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Izba jest wydawcą nieodpłatnego dwumiesięcznika „Rolniczy Plus”, w którym oprócz artykułów o własnej działalności przekazywane są bieżące informacje z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa. Jako pierwsze w kraju przy LIR powstało Lubuskie Forum Rolnicze, skupiające rolnicze organizacje i związki zawodowe. Forum szeroko reprezentuje przedstawicieli środowiska rolniczego, jest bardzo ważnym gremium wydającym opinie z zakresu rolnictwa i życia wsi reprezentatywne dla całego środowiska rolniczego.


Lubuska Izba Rolnicza ma znaczący wkład w kreowaniu rolnictwa w województwie, ale też i w kraju. Pokłosiem ogólnopolskiej konferencji „Szkody łowieckie w rolnictwie” organizowanej przez LIR była zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Szeroka działalność szkoleniowa i doradcza izby umożliwia rozpowszechnienie najnowszych informacji rolniczych, osiągnięć nauki i praktyki rolniczej wśród lubuskich rolników i członków ich rodzin. Wielostronna współpraca LIR z innymi izbami rolniczymi, a w szczególności z Wielkopolską Izbą Rolniczą, przyczynia się do rozwiązywania problemów rolnictwa i wpływa na kształtowanie polityki rolnej państwa. Wspólna realizacja działań m.in. szkoleniowych i doradczych pomiędzy WIR i LIR, przyczynia się do aktywnego działania obu izb na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Od czasu reaktywacji działalności izb rolniczych LIR aktywnie współpracowała z powstałymi izbami rolniczymi na terenie województwa wielkopolskiego, a następnie z Wielkopolską Izbą Rolniczą. W 2015 roku zawarto partnerstwo na rzecz podjęcia wspólnych działań zmierzających do upamiętnienia 120-lecia izb rolniczych na ziemiach polskich.

Katarzyna Strzyż

Powrót