05-04-2016 r.

Najlepszy obiekt turystyki wiejskiej – rusza kolejna edycja Konkursu

Do 15 maja Urząd Marszałkowski przyjmuje zgłoszenia do X edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: wójtowie, burmistrzowie, starostowie, organizacje agroturystyczne i turystyczne, a także Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, związki branżowe i organizacje społeczno – zawodowe rolników, Lokalne Grupy Działania programu LEADER. Zgłosić się mogą także sami właściciele obiektów, w tym przypadku wymagane jest by właściwy wójt lub burmistrz został poinformowany o zgłoszeniu i ten fakt musi być potwierdzony pieczęcią gminy.

W ramach Konkurs wyłaniane zostaną najlepsze obiekty w ramach trzech kategorii:

  1. Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym.
  2. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.
  3. Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.

Regulamin Konkursu przewiduje także przyznanie nagrody specjalnej dla „przedsięwzięć nietuzinkowych, służących integracji społecznej oraz szeroko pojętej edukacji”.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe ufundowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz objęci zostaną działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Urząd Marszałkowski.

Szczegółowe informacje dotyczące X edycji Konkursu można znaleźć na stronie internetowej pod adresem https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_agroturystyka

Laureaci IX edycji Konkursu są prezentowani na łamach Siewcy Wielkopolskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Powrót