07-04-2016 r.

Otrzymanie decyzji, a wypłata dopłat bezpośrednich

Zgodnie z przepisami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończy realizację płatności dopłat bezpośrednich do 30 czerwca 2016 roku, przepisy jednak nie określają, jaki czas może upłynąć od wydania decyzji o przyznanie płatności, do ich przekazania na konto rolnika.

Od 1 grudnia 2015 roku do 6 kwietnia 2016 roku ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 7,25 mld złotych. Środki pieniężne przekazane zostały na konta bankowe 1,175 mln rolników.

Od 16 października do 30 listopada 2015 roku ARiMR wypłacała zaliczki na poczet płatności. Przekazano 2,68 mld złotych. Pieniądze trafiły do ok. 1,071 mln rolników.

Do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła łącznie 9,93 mld złotych.

Trwa wypłata dopłat ONW i płatności rolnośrodowiskowych. Agencja przekazała do tej pory na konta bankowe około 600 tys. rolników na kwotę 958,42 mln złotych w ramach ONW oraz ponad 163 mln złotych dla około 25 tys. rolników - w ramach płatności rolnośrodowiskowych.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 r. złożyło 1,35 mln rolników.

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Katarzyna Szudra-Borowczak

Powrót