08-04-2016 r.

Problemy z rejestracją urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

O obowiązku rejestracji urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów informowaliśmy rolników na internetowej stronie WIR (Link do artykułu) pod koniec lutego br. W miarę zbliżania się końca terminu dokonania tego obowiązku, do Wielkopolskiej Izby Rolniczej zaczęły napływać informacje od rolników, którzy napotkali poważne problemy z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i z tego powodu zostali pozbawieni możliwości terminowego dokonania zgłoszenia. W tej sytuacji Prezes WIR Piotr Walkowski w piśmie z dnia 16 marca br. poinformował kierownictwo Instytutu Chemii Przemysłowej o problemach związanych z rejestracją.

W odpowiedzi, Dyrektor Instytutu prof. Regina Jeziórska przeprosiła za utrudnienia i niedogodności, wyjaśniając jednocześnie, że niewątpliwie ich przyczyną były błędne informacje płynące zarówno od firm serwisujących urządzenia, jak i ze strony niektórych mediów, skutkiem czego około 1000 rolników zamiast w Centralnym Rejestrze Operatorów błędnie zarejestrowało się w Bazie Danych ze Sprawozdań. Jak informuje Instytut, obecnie w kolejce do weryfikacji w Centralnym Rejestrze Operatorów czeka ponad 15 tysięcy podmiotów i z tego powodu proces ten wydłużył się do ponad 3 tygodni.

Na internetowej stronie Instytutu Chemii Przemysłowej znajdują się szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące rejestracji oraz zgromadzono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Ponadto pracownicy Instytutu gotowi są udzielić wszelkich informacji telefonicznie bądź mailowo.

Kornel Pabiszczak

Powrót