12-04-2016 r.

Polskie władze starają się o wydłużenie ostatecznego terminu
składania wniosków o płatności bezpośrednie

Na wczorajszym spotkaniu ministrów rolnictwa „28” w Luksemburgu został omówiony wniosek wydłużenia ostatecznego terminu ubiegania się o płatności bezpośrednie przez polskich rolników w 2016 roku. Wniosek zgłoszony przez nasz kraj poparło 13 krajów UE.

Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina, iż władze polskie w marcu b.r. wystąpiły do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydłużenie terminu przyjmowania wniosków o płatności bezpośrednie o miesiąc. W uzasadnieniu podano, m.in. że wprowadzenie nowego systemu wsparcia bezpośredniego od 2015 roku spowodowało, że rolnicy mają obecnie bardziej obszerne i znacznie bardziej skomplikowane wnioski do wypełnienia. Nie bez znaczenia jest fakt, że w Polsce corocznie o przyznanie płatności ubiega się około 1,4 mln rolników, a w ARiMR jeszcze do niedawna zgłaszano problemy z systemem informatycznym.

Komisja Europejska najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu podejmie decyzję w tej kwestii, po przeanalizowaniu wszystkich argumentów przedstawionych przez Polskę.

Anna Czerwińska /PAP

Powrót