15-04-2016 r.

„Premia dla młodych rolników” – lista rankingowa

W dniu 14 kwietnia 2016 r., ukazał się komunikat Prezes ARiMR Daniela Obajtka dotyczący kolejności przysługiwania pomocy na operacje „Premie dla młodych rolników”, w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” w naborze wniosków w 2015 roku.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 20 sierpnia do 16 września 2015 roku nabór wniosków „Premie dla młodych rolników”. W skali kraju złożonych zostało 3313 wniosków, w tym w województwie:


Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r., w sprawie szczegółowych warunków i przyznawania, wypłat oraz zwrotu pomocy finansowej „Premie dla młodych rolników”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla wnioskodawców, którzy otrzymali wymaganą liczbę punktów dostępne są środki finansowe.

Listy rankingowe dostępne są na stronie ARiMR

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Katarzyna Szudra-Borowczak

Powrót