21-04-2016 r.

Żądamy odstrzału dzików w Polsce – akcja Top Agrar Polska we współpracy
z Wielkopolską Izbą Rolniczą trwa


Na terenie całej Polski trwa akcja realizowana przez miesięcznik Top Agrar Polska, mająca na celu zwrócenie uwagi władz na jeden z największych i najbardziej frustrujących problemów dotykających polskich rolników, nierozwiązany od lat.

Wielkopolska Izba Rolnicza we współpracy z miesięcznikiem uczestniczy w akcji zbierania podpisów pod petycją w sprawie redukcji stada dzików w Polsce. Zarząd WIR zachęca rolników do licznego udziału w akcji. Podpisy można składać we wszystkich biurach powiatowych WIR. Listy zostały przesłane także do urzędów gmin, gdyż samorządy zgłaszały Izbie problemy z nadmierną populacją dzików.
Akcja trwa do końca kwietnia br. Podpisane listy należy odesłać na adres biura Izby w Poznaniu.

Treść petycji prezentujemy poniżej:

Petycja do:


Szanowni Państwo,
populacja dzików w naszym kraju rozrosła się w ciągu ostatnich kilku lat do niespotykanych rozmiarów. Skutki nadmiernego pogłowia tych zwierząt odczuwają przede wszystkim rolnicy. Zbuchtowane pola, łąki i silosy z paszami objętościowymi – to codzienność we wszystkich regionach kraju. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta w uprawach rolnych nie można doprosić się godziwych odszkodowań. Koła łowieckie, które powinny rekompensować rolnikom poniesione straty, często zbywają poszkodowanych drobnymi kwotami, które w żaden sposób nie rekompensują utraconych dochodów.

Dziki to także problem hodowców trzody chlewnej – przywleczony przez nie ASF dobija i tak już nierentowną produkcję świń.

Dlatego właśnie domagamy się zwiększenie odstrzału dzików nie tylko w strefie zagrożonej ASF, ale także w pozostałej części kraju. Ich populacja powinna być zmniejszona przynajmniej o 50%!

Ograniczenie populacji dzików zmniejszy skalę zniszczeń w uprawach rolnych, zmniejszy straty rolników, a dzięki temu zmniejszy się kwota, która trzeba przeznaczyć na wypłatę odszkodowań.

Domagamy się podjęcia natychmiastowych działań prowadzących do zwiększenia odstrzału dzików w całym kraju.

Do pobrania

Anna Czerwińska
Źródło: Top Agrar Polska

Powrót