22-04-2016 r.

Nowa propozycja MRiRW odnośnie sprzedaży żywności
przez rolników - konsultacje społeczne

Prace nad ustawą dotyczą sprzedaży żywności przez rolników trwają. Do konsultacji społecznych została skierowana kolejna propozycja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowy zapis projektowanej ustawy mówi, że rolnik sprzeda własne produkty bez podatku do kwoty 40 tys. rocznie. Po jej przekroczeniu będzie można wybrać opodatkowanie przychodów na podstawie 2-procentowej stawki podatku zryczałtowanego. Projektowane zwolnienie z podatku dochodowego będzie stanowiło pomoc de minimis.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży. Wytworzony produkt, zgodnie z projektem ustawy, powinien zawierać co najmniej 50% surowca roślinnego lub zwierzęcego, pochodzącego z gospodarstwa własnego rolnika.

Rolnicy będą mogli sprzedawać wytworzoną przez siebie żywność w swoim gospodarstwie, a także we wszystkich miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu, bez wyłączania budynków lub ich części. Polskie prawo ma być dostosowane do przepisów unijnych.

Limity żywności, które mogą być zbywane w ramach handlu detalicznego zostaną określone w rozporządzeniu.

Nadzór nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego ma sprawować Inspekcja Weterynaryjna, a nad produktami pochodzenia roślinnego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Od 2018 roku planuje się, aby całość nadzoru przejęła jedna służba o nazwie Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności.

Anna Czerwińska
Źródło: PAP, Agrobiznes

Powrót