28-04-2016 r.

Wystąpienie ws projektu naliczania abonamentu RTV

W związku z uruchomieniem prac legislacyjnych nad nowym sposobem finansowania mediów publicznych, Zarząd WIR wystąpił do Pani Premier Beaty Szydło oraz Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z uwagami środowiska rolniczego w tej sprawie.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, reprezentując interesy rolników zrzeszonych w samorządzie zawodowym, podzielił się obawami, czy proponowany system, biorąc pod uwagę realia prowadzenia produkcji rolnej, będzie sprawiedliwy.


Według przekazów medialnych tzw. opłata audiowizualna będzie pobierana wraz z należnością za energię elektryczną od każdego licznika w kwocie 15 zł za miesiąc. W praktyce bardzo często zdarza się, że gospodarstwa rolne posiadają kilka liczników energii elektrycznej: dla domu, dla części gospodarczej, czy dla innych punktów poboru energii (np. deszczowni). Podobna sytuacja może także dotyczyć szeroko pojętych odbiorców instytucjonalnych, którzy posiadają swe biura w terenie, korzystają z energii elektrycznej, nie posiadają jednak odbiorników radiowych, czy telewizyjnych.

Problem kilkukrotnego naliczania opłaty audiowizualnej może także dotyczyć licznej grupy obywateli, którzy dysponują do użytku osobistego kilkoma nieruchomościami, np. drugim mieszkaniem czy domkiem letniskowym, gdzie nie korzystają z odbiornika radiowego czy telewizyjnego.

Przedstawiając powyższe uwagi Zarząd WIR wyraził nadzieję, że Parlament wypracuje sprawiedliwy i nie budzący kontrowersji system poboru opłat wyłącznie od faktycznych posiadaczy urządzeń audiowizualnych.

Grzegorz Wysocki

Powrót