29-04-2016 r.

WIR uhonorowała najlepszych uczniów

W piątek 29 kwietnia br. odbyło się uroczyste zakończenie szkoły dla klasy IV Technikum Agrobiznesu w Poznaniu. Po czterech latach wysiłku i trudu edukację w klasie o specjalności technik agrobiznesu zakończyło 21 uczniów. Za kilka dni przystąpią do egzaminu maturalnego, który jest przepustką do dalszej nauki.


W tej szczególnej dla młodzieży uroczystości uczestniczył Dyrektor Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej Grzegorz Wysocki. Pogratulował wszystkim ukończenia szkoły, życząc jednocześnie połamania pór na egzaminie maturalnym oraz trafnych wyborów kierunków studiów i pracy zawodowej.

Wielkopolska Izba Rolnicza objęła patronatem klasy Agrobiznesu i wspiera szkołę i jej uczniów w ramach swoich możliwości. Na koniec Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rolniczej wręczył nagrody książkowe od Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Otrzymały je dwie uczennice: Hanna Grzegorczyk za bardzo dobre wyniki w nauce i 100% frekwencję przez okres czterech lat uczęszczania do szkoły oraz Sylwia Głowacka za bardzo dobre wyniki w nauce.

Biuro WIR

Powrót