06-05-2016 r.

Komunikat KRIR ws konferencji Kukiz’15

Reakcja na konferencję zorganizowaną przez Pana Jarosława Sachajko (Kukiz’15), Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Próba rozwiązania aktualnych problemów występujących w polskim rolnictwie” w dniu 5 maja br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Uczestnicy konferencji Przewodniczącego Komisji RiRW Sejmu RP Jarosława Sachajki (Kukiz’15) pt. jw. dotyczącej diagnozy problemów polskiego rolnictwa oczekiwali propozycji konkretnych rozwiązań wskazanych problemów w związku z bardzo trudną sytuacją na rynkach rolnych, w tym rynku mleka i wieprzowiny. Do Sali Kolumnowej Sejmu RP przyjechało wielu rolników z całego kraju, w tym ok. 70 osób reprezentujących samorząd rolniczy, mając nadzieję na uzyskanie informacji na temat propozycji rozwiązań legislacyjnych. Z zaskoczeniem i oburzeniem przyjęli tematy wystąpień na konferencji (program w załączeniu), np.: Skażenie ukryte w żywności, Ludobójstwo na talerzu, Siny płyn zwany mlekiem, szczególnie, że Polska jest znaczącym eksporterem żywności – w 2015 r. wynosił on 23,6 mld euro – a sytuacja na rynkach rolnych jest obecnie bardzo trudna.

W czasie konferencji, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa wraz z posłami Klubu Kukiz’15 – zwołali konferencję prasową odnośnie nowelizacji ustawy o izbach rolniczych, informując, że Klub Kukiz’15 „składa projekt dający rolnikom prawdziwy samorząd zawodowy”, a de facto założenia sprowadzają się do ograniczenia dochodów izb do 1% odpisu z podatku rolnego oraz wprowadzają wybory do izb rolniczych od poziomu sołectw – chcąc osłabić reprezentanta rolników ze 120-letnią historią izb rolniczych na ziemiach polskich, będącego jedynym partnerem dla Rządu i Parlamentu. Zamysł takiej zmiany ustawy o izbach rolniczych jest tak samo szkodliwy dla rolników (których samorząd rolniczy zawsze godnie reprezentuje przed organami Państwa – niezależnie od opcji politycznej Rządu i prezesów izb rolniczych), jak możliwe skutki wczorajszej konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu RP dotyczącej „rozwiązania aktualnych problemów występujących w polskim rolnictwie”, a sprowadzającej się do przedstawienia nieprawdziwych informacji nt. rzekomej szkodliwości polskich produktów rolnych.

Dlatego też, samorząd rolniczy zamierza podjąć stosowne kroki w tej sprawie.

„Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Próba rozwiązania aktualnych problemów występujących w polskim rolnictwie.”

5 maja 2016 r. godz. 10. 00
Sala Kolumnowa

 1. Propozycje Polskiej Izby Nasiennej dot. wzrostu efektywności i konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i żywności. – PIN
 2. Czynniki ograniczające wzrost opłacalności produkcji rolnej – Szmulewicz Wiktor, KRIR
 3. Sprzedaż bezpośrednia i sprzedaż lokalna – sytuacja obecna i jej konsekwencje. Propozycje rozwiązań. – Dal Jolanta, Stowarzyszenie Przy Granicy
 4. Skażenie ukryte w żywności - Lena Huppert, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT
 5. Deregulacja Rynków Lokalnych – Bednarek Anna, BEST PROEKO
 6. Ludobójstwo na talerzu – Szmelcer Anna, Przewodniczący Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
 7. Siny płyn zwany mlekiem. Prawdziwe mleko czy niebezpieczna imitacja – sir Julian Rose prezes Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
 8. LINA RATUNKWA DLA POSLKI – WIEŚ – Łopata Jadwiga, ICCPC
 9. Diagnoza polskiego mleczarstwa – PFHBiPM
 10. Problemy sektora produkcji wołowiny wysokiej jakości. – SGGW oraz PZHiPBM
 11. Postulowane działania dla poprawy kondycji naszych hodowców oraz rozwoju całego sektora produkcji wołowiny w Polsce – PZHiPBM
 12. Aktualne problemy lekarzy weterynarii – Łukaszewicz Jacek KRL-W
 13. Diagnoza stanu polskiego sektora cukrowniczego – Gawryszak Michał, Dyrektor Biura Związku Producentów Cukru w Polsce
 14. Aktualne Problemy Branży Szkółkarskiej – Falkowski Grzegorz, Związek Szkółkarzy Polskich
 15. Wstrząsające informacje o degradacji gleb i upadku gospodarstw rolnych, a strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe Polski – Jacek J. Nowak
 16. Stosowanie pestycydów i herbicydów – Postęp czy Zacofanie? – Regiec Sandrine, Janowski Gabriel
 17. Sposób zagospodarowania zalegającej biomasy z uwzględnieniem wykorzystania popiołów w nawożeniu – Wiktor Wojtyś EKOMASZ
 18. Biopaliwa transportowe – ważny element gospodarki, ochrony środowiska i stabilizacji sytuacji w polskim rolnictwie. – Krajowa Izba Biopaliw

Powrót