06-05-2016 r.

Projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego
działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”

Tytułowa zmiana rozporządzenia ma umożliwić realizację przez beneficjentów „młodego rolnika” również działań z zakresu programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Obecne zapisy rozporządzenia dotyczące współposiadania budynków i budowli oraz użytków rolnych ograniczają możliwości korzystania z ww. programu. Dzięki uzupełnieniu listy wyjątków od zasady w zakresie wyłącznej własności, nie byłyby naliczane sankcje zawarte w tym rozporządzeniu. Kosztem kwalifikowanym będą mogły być inwestycje budowlane oraz inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat położone na gruntach stanowiących własność lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub przedmiot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z ZWRSP lub jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ma dotyczyć również tych osób, którym przyznano pomoc finansową przed wejściem w życie projektowanego rozporządzenia.

Przypominamy, że na stronach ARiMR można sprawdzić listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na program "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" w naborze wniosków w 2015 r.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/premie-dla-mlodych-rolnikow-kolejnosc-przyslugiwania-pomocy-w-naborze-przeprowadzonym-w-2015-roku.html

Opracowanie: Paweł Dopierała
Źródło: MRiRW, ARiMR

Powrót