09-05-2016 r.

„Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”
– w czerwcu ruszy nabór wniosków w ARiMR

W dniu 1 czerwca b.r. ruszy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”. Biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski do 1 sierpnia 2016 roku.

Wsparcie kierowane jest m.in. do rolników, którzy gospodarują na słabych ziemiach i w związku z tym osiągają niskie dochody. Osoby zainteresowane tą formą pomocy powinny zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeśli uzyskają one w urzędzie potwierdzenie o braku przeciwskazań do posadzenia lasu na swoich gruntach, powinni się w kolejnym etapie udać do nadleśniczego z prośbą o wykonanie planu zalesienia. Dysponowanie takim planem będzie konieczne aby móc ubiegać się o wspracie.

Przewidziana wysokość wsparcia za hektar posadzonego lasu wynosi od 5 tys. do 7,6 tys. Zróżnicowanie poziomu pomocy zależy, m.in. od gatunków drzew i nachylenia pola. Dodatkowe środki finansowe będą przysługiwały na zabezpieczenie uprawy leśnej przed zwierzyną. W ramach tego działania pomoc wypłacana będzie danemu rolnikowi przez kolejnych 12 lat.

Dodatkowe informacje nt. naboru można uzyskać na stronie internetowej ARiMR oraz w biurach powiatowych Agencji.

Anna Czerwińska
Źródło: ARiMR

Powrót