09-05-2016 r.

Plan stworzenia holdingu rolno-spożywczego w Polsce

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że prowadzi prace legislacyjne w sprawie powołania międzyresortowego zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie koncepcji konsolidacji podmiotów branży rolno-spożywczej, nadzorowanych przez Ministra Skarbu i Ministra Rolnictwa. Wskazać ma on również podmioty mające znaleźć się w holdingu.

Projekt zarządzenia w sprawie utworzenia takiego zespołu uzyskał akceptację Komitetu Stałego Rady Ministrów w dniu 28 kwietnia b.r.

Dzięki zjednoczeniu przedsiębiorstw, firm oraz zakładów przetwórstwa spożywczego możliwe będzie konkurowanie z dużymi, międzynarodowymi koncernami. Przewiduje się, że konsolidacja pozwoliłaby również na uzyskaniu oszczędności podczas wykonywania wspólnych zakupów oraz zmniejszyłaby wydatki na biurokrację.

Anna Czerwińska
Źródło: PAP

Powrót