11-05-2016 r.

Turniej Młodego Mechanizatora

Szóstego maja 2016 roku w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (pow. kaliski) odbył się finał pierwszego Turnieju Młodego Mechanizatora.

W ramach Konkursu młodzież z szkół kształcących w kierunkach rolniczych musiała wykazać się znajomością zasad bhp w rolnictwie w stopniu gwarantującym świadomą i bezpieczną pracę podczas obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Konkurs obejmował część teoretyczną i praktyczną, wyniki obu części decydowały o łącznej klasyfikacji. Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:


Regionalny Turniej Młodego Mechanizatora to kolejna inicjatywa Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej skierowana do uczniów szkół kształcących w zawodach rolniczych. Przypomnijmy, że od początku swojego istnienia, czyli od 22 lat, Komisja z powodzeniem organizuje konkurs dotyczący zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach (łącznie w eliminacjach szkolnych do tegorocznej edycji wzięło udział 241 uczniów z 8 szkół). Regionalny Turnieju Młodego Mechanizatora ma na celu propagowanie kultury i bezpiecznego zachowania się podczas obsługi i użytkowania maszyn rolniczych, znajomości przepisów ruchu drogowego oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej, a także umiejętności postępowania w razie wypadku.

Partnerem Konkursu jest Wielkopolska Izba Rolnicza.

Powrót