12-05-2016 r.

Jubileusz 20 - lecie Samorządu Rolniczego regionu konińskiego

7 maja 2016r. na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich (powiat Turek) Samorząd Rolniczy w Wielkopolsce zainaugurował obchody rocznicowe.

Jubileusz 20-lecia Izby rolniczej subregionu konińskiego ( powiaty; kolski, koniński, słupecki i turecki) był okazją nie tylko do uczczenia reaktywacji Izb Rolniczych w Polsce, ale przede wszystkim pochwaleniem, wymieniem, wskazaniem najważniejszych dokonań i działań Izby.


Jak przystało na tak dostojne święto, uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Roty, wprowadzeniem na scenę pocztów sztandarowych oraz zaproszeniem gospodarzy uroczystości; członka Zarządu WIR a zarazem przewodniczącą RP w Koninie panią Jolantę Nawrocką, przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Turku pana Marka Pańczyka, przewodniczącego RP WIR w Kole pana Michała Wróblewskiego i przewodniczącego RP WIR w Słupcu pana Stanisława Plesińskiego oraz prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej pana Piotra Walkowskiego.

Uroczystego otwarcia Jubileuszu dokonał Przewodniczący RP w Turku Marek Pańczyk, następnie poprosił prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego o zabranie głosu.

Wśród osób przemawiających, słowa do licznie przybyłych gości skierował Prezes Honorowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej Józef Waligóra, który w swoim wystąpieniu podsumował minione 20 lat działalności Izb Rolniczych, wskazując na sukcesy, ale i bolączki, w tym wciąż niewielkie kompetencje samorządu rolniczego. Apelował o nieustawanie w dążeniach do zmiany obecnej sytuacji, do ustanowienia większych kompetencji, gdyż silny samorząd rolniczy jest rolnikom potrzebny i powinien spełniać swe funkcje na wzór niemiecki, czy francuski.


Uroczystość Jubileuszowa była się okazją do zaprezentowania sztandaru Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku i odczytaniu Aktu Erekcyjnego, w którym znalazły się informacje o jego wyglądzie, z czego i w jaki sposób został wykonany oraz co najważniejsze, dla jakich celów powstał i czemu ma służyć. Jak powiedział prowadzący ceremonię nadania sztandaru Kierownik Biura Powiatowego WIR w Turku pan Przemysław Tomczak: „… sztandar jest wyrazem naszego szacunku dla historii i tradycji Wielkopolskiej Izby Rolniczej i rolników powiatu tureckiego…”.

Jak przystało na tradycję sztandar też musi mieć swoich „ojców”, i tak Chrzestnymi zostali; prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Turku Marek Pańczyk. Sztandar został ufundowany przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku V kadencji; Marka Pańczyka Przewodniczącego RP, Krzysztofa Przygońskiego Delegata na WZ, Barbarę Anastaziak, Danutę Klimczak, Grzegorza Dzikowskiego, Jacka Majkę, Jarosława Binkowskiego, Józefa Budynka, Karola Płóciennika, Krzysztofa Kałużnego, Mariana Bońke, Mariusza Mozio, Mariusza Przygońskiego, Piotra Piekarskiego, Stanisława Bryla, Tadeusza Kwiatkowskiego i Waldemara Malinowskiego.


Uroczystość była okazją do wyróżnienia najbardziej zasłużonych dla WIR osób i Uchwałą Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Medalion im. dr Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej zastały wręczone; panu Józefowi Geblerowi z powiatu tureckiego, panu Romanowi Jakubowiczowi z powiatu konińskiego, panu Andrzejowi Tomczykowi z powiatu kolskiego oraz panu Henrykowi Tylmanowi z powiatu słupeckiego.

Wśród odznaczeń znalazły się również medale „Zasłużony dla rolnictwa” dla najbardziej zasłużonych dla rolnictwa. Medale te otrzymali; Zygmunt Grabowski i Zenon Olejniczak z powiatu konińskiego, Piotr Kamiński, Stefan Michalski, Tomasz Piekarski i Karol Skonieczny z powiatu kolskiego, Izabela Lisiecka-Stasiak i Krzysztof Wróblewski o z powiatu słupeckiego, Zdzisław Czapla, Sławomir Maciejewski i Karol Mikołajczak z powiatu tureckiego.

W sposób szczególny odznaczeni zostali Delegaci, którzy od pierwszej kadencji nieprzerwanie pracują na rzecz Izby Rolniczej w naszym regionie; Jerzy Kryszak z powiatu słupeckiego, Stefan Michalski i Andrzej Ściślewski z powiatu kolskiego oraz Tadeusz Kwiatkowski i Marek Pańczyk z Turku.

W trakcie uroczystości zastały też wręczone specjalnie przygotowane na ta okazję Medaliony 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, obdarzeni to; Piotr Szymankiewicz, Mieczysław Andrzejewski i Stanisław Zych dotychczasowi Przewodniczący Rady powiatowej WIR w Koninie, Andrzej Sipowicz I Dyrektor Biura Konińskiej Izby Rolniczej, Józef Gęziak Kierownik PZD WODR w Koninie, Zbigniew Subda Kierownik KRUS PT w Koninie, Wojciech Chojnacki, Henryk Krygier, Tadeusz Krotoszyński, Marek Szczęsny, Marcin Pochylski i Kazimiera Wróblewska, Jan Kubiak, Jacek Szczap, Tadeusz Gebler, Czesław Witczak, Tomasz Ziemiański, Jan Nowak, Roman Łaszcz, Bogdan Kowalski Zbigniew Greber.


Na ręce Prezesa Izby oraz Przewodniczących RP zostały przekazane listy gratulacyjne od przedstawicieli samorządów gminnych.
W części artystycznej swoje umiejętności przedstawili uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich.
Na scenie wystąpił też zespół ludowy „Chodowskie Nutki”.
W uroczystość wzięło około 400 osób, którzy przy grillu i oprawie muzycznej mieli okazję do wspomnień i wspólnej biesiady.

Galeria

Elżbieta Bryl
Beata Włodarczyk

Powrót