12-05-2016 r.

Oznakowanie “polski produkt” – MRiRW pracuje
nad przepisami wspierającymi rolników

W resorcie rolnictwa trwają obecnie prace nad nowelizacją ustawy o jakości handlowej produktów rolno-spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Zamiarem MRiRW jest wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją „produkt polski” wraz z określeniem wzoru znaku. Niniejsze oznakowanie ma pomóc konsumentom w wyborze produktu, fundusze promocji mają zaś w większym stopniu wspierać rodzimych producentów.

Nowe przepisy dadzą rolnikom możliwość podawania w oznakowaniu środków spożywczych informacji dotyczących krajowego pochodzenia wytwarzanego produktu w odniesieniu nie tylko do miejsca wyprodukowania, ale również w odniesieniu do użytych składników.

Przyszłe regulacje w zakresie funkcjonowania Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych mają prowadzić do bardziej efektywnego wspierania polskich producentów. Rolnicy zrzeszeni w wielu organizacjach w Polsce niejednokrotnie zwracali uwagę, że fundusze nie spełniają należycie swoich zadań, podając za przykład mięso wieprzowe, które w dużej mierze pochodzi w Polsce z importu. W świetle obowiązującego obecnie prawa, importerzy nie mają zaś obowiązku płacenia na fundusze promocji.

Projekty ustaw trafią wkrótce do konsultacji społecznych. Wielkopolska Izba Rolnicza zachęca do zapoznania się z tematem i zgłaszania uwag.

Opracowała: Anna Czerwińska
Na podstawie: MRiRW, PAP

Powrót