13-05-2016 r.

Aby konsument był rzetelnie poinformowany o tym co kupuje

Komisja ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich, działająca przy Podkarpackiej Izbie Rolniczej w piśmie skierowanym do Krajowej Rady Izb Rolniczych w marcu b.r. zwróciła uwagę na problem nierzetelnego zamieszczania przez producentów informacji na etykietach produktów żywnościowych, które mogą mieć wpływ na decyzje konsumentów, co do zakupu określonego towaru.

Na potwierdzenie tezy podano przykład mięsa wieprzowego. Mimo iż producenci wędlin są prawnie zobligowani do zamieszczania informacji na etykiecie o pochodzeniu mięsa, z jakiego zostały wytworzone ich wyroby, nadal zdarzają się sytuacje, że producenci wyraźnie podkreślają, ze produkt został wytworzony w Polsce, nie jest zaś dobrze zaznaczone, że mięso użyte do produkcji pochodzi z innych krajów np. z Holandii. Tracą na tym polscy rolnicy i konsumenci, którzy nie do końca świadomie dokonują zakupów.

W związku z powyższym Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o analizę tematu. Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie, przekazaną do wiadomości całego samorządu rolniczego w Polsce, znajdą Państwo w linku poniżej:
Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pdf)

Zachęcamy również do przeczytania:
Oznakowanie “polski produkt” – MRiRW pracuje nad przepisami wspierającymi rolników

Opracowanie: Biuro WIR

Powrót