25-05-2016 r.

Jubileuszowe obchody w Sielinku

W sobotę 21 maja br. na terenie gminy Opalenica odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 20-lecia reaktywowania izb rolniczych dla subregionu poznańskiego. Uroczystość zebrała prawie 500 osób, przede wszystkim byłych i obecnych delegatów z powiatów: Gniezno, Września, Szamotuły, Środa Wlkp., Śrem, Poznań, Międzychód, Nowy Tomyśl oraz Grodzisk Wlkp.


Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą odprawioną w Kościele pod wezwaniem św. Mateusza w Opalenicy przez Ks. Kanonika Sławomira Grośty – duszpasterza rolników Archidiecezji Poznańskiej. Dary ołtarza w postaci chleba specjalnie wypieczonego na tę okazję oraz kosza z płodami rolnymi wielkopolskich rolników przekazał Członek Zarządu Jerzy Kostrzewa wraz przedstawicielkami zespołu „Kłosy”. Uroczystość uświetnił sztandar Wielkopolskiej Izby Rolniczej, którego nieśli w poczcie sztandarowym członkowie Grodziskiej Rady Powiatowej WIR.

Dalsze obchody uroczystości 20-lecia odbyły się w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku. Tę część spotkania rozpoczęła odśpiewana uroczyście, wspólnie z Zespołem Folklorystycznym „Kłosy”, pieśń patriotyczna „Rota”. Uroczystość otworzył Prezes Piotr Walkowski, a gości powitał Jerzy Kostrzewa – Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Przewodniczący RP WIR w Grodzisku Wlkp.


Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Józef Waligóra – pierwszy Prezes Poznańskiej, a później Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Jan Filip Libicki – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Zofia Szalczyk – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Bogdan Fleming – Dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu i W-ce Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Jerzy Jaworski – Z-ca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Marek Beer – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Romuald Buczkowski – pierwszy Dyrektor Biura Poznańskiej i Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Ireneusz Kozecki – Starosta Nowotomyski, który od czerwca 2007 r. do grudnia 2014 także pełnił funkcję Dyrektora Biura WIR.

Prezes Józef Waligóra w skrócie przestawił historię reaktywowania Izb Rolniczych poznańskiej i wielkopolskiej. Jako pierwsza z izb powołanych do życia została ustawą o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku została Poznańska Izba Rolnicza. Wybory odbyły się w dniu 2 czerwca 1996 roku. W skład pierwszego Zarządu weszli: Józef Waligóra - prezes, Wojciech Kulczyński - wiceprezes oraz członkowie: Tadeusz Kłos, Zofia Szalczyk i Mirosław Potrawiak. Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych został wybrany Bogdan Fleming. Stanowisko dyrektora biura powierzono Romualdowi Buczkowskiemu, który od podstaw organizował zaplecze administracyjne i pracę Poznańskiej Izby Rolniczej. Nie było skąd brać przykładu bo byliśmy pierwsi. Pierwszym pracownikiem Izby była koleżanka Ola Adamczyk, której już dziś nie ma wśród nas. Po reformie administracyjnej kraju powstała Wielkopolska Izba Rolnicza oraz zostały utworzone biura powiatowe. Wielkopolskie rozwiązania stały się wzorcem przejętym przez inne izby w kraju.

Dalej Prezes Waligóra odniósł się do czasu teraźniejszego i politycznych zawirowań oraz zadał pytanie „quo vadis Polsko?” które głośno zadźwięczało w uszach uczestników spotkania. Kończąc swoje wystąpienie Prezes Waligóra złożył wszystkim życzenia i poinformował o tym, że chciałby żeby Wielkopolska Izba Rolnicza świeciła jak słońce na niebie dla wielkopolskich i polskich rolników, wskazując jasną i prostą drogę, którą należy iść.


Tak podniosła uroczystość była wspaniałą okazją do uhonorowania i wyróżnienia w sposób szczególny osób, które swoją postawą i działaniem na rzecz wielkopolskich rolników przez te 20 lat wpisały się trwale w historię wielkopolskiego samorządu rolniczego.

Odznaczenie Honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych otrzymali: Paweł Bukowski, Andrzej Cieślak, Barbara Idczak, Mirosław Jankowiak, Krystyna Kubicką-Sztul, Stanisław Marciniak, Hubert Nowakowski, Anna Pacholczyk, Jerzy Pawłowski, Marian Pietruszyński, Antoni Rosolski, Krzysztof Skubiszyński, Franciszek Surdyk, Małgorzata Twardowska, Bernard Walda oraz Tomasz Wędzikowski. Odznaczenia wręczył Prezes Piotr Walkowski wraz z Członkami Zarządu WIR.

Decyzją Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej za wybitne zasługi dla rolnictwa oraz długoletnią pracę na rzecz WIR przyznano szczególne odznaczenie – Medalion im. dr Aleksandra Hrabiego Szembeka następującym osobom: Zbigniewowi Bartzowi, Kazimierzowi Kubczakowi, Zygmuntowi Matuszczakowi i Marianowi Walkiewiczowi.


Wyróżniono również osoby, które od 20 lat nieprzerwanie pełnią funkcję członków Rad Powiatowych, a są to: Andrzej Greczka, Jacek Hemmerling, Kazimierz Kubczak, Eugeniusz Napierała, Zbigniew Perz, Mirosław Potrawiak, Zbigniew Stajkowski, Sławomir Szulc, Włodzimierz Szychowiak oraz Marian Walkiewicz.

W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i osobisty wkład w pracę na rzecz wielkopolskich rolników wręczono Medaliony Okolicznościowe wybite z okazji 20-lecia Wielkopolskiego Samorządu Rolniczego. Medaliony otrzymali: Romuald Buczkowski, ks. Sławomir Grośty, Ryszard Jaworski, Stanisław Kalemba, Jan Filip Libicki, Ryszard Napierała, Zofia Szalczyk, Józef Waligóra, Tadeusz Bąkowski, Piotr Długosz, Jerzy Dziamski, Piotr Halasz, Zbigniew Kaczmarek, Ireneusz Kozecki, Honorata Kozłowska, Włodzimierz Leman, Stanisław Piechota, Henryk Szymański, Gerard Tomiak, Marek Adamczak, Bogdan Bączkiewicz, Józef Cebernik, Henryk Daniszewski, Mirosław Faust, Andrzej Frąckowiak, Marian Fudala, Edmund Jankowiak, Mariusz Klemt, Henryk Kmieciak, Zofia Kmiecik, Tadeusz Mieloch, Tadeusz Ochowiak, Marek Orzechowski, Jerzy Ratajczak, Zenon Słupiński, Jan Szczygieł, Franciszek Szymkowiak, Roman Twardosz, Andrzej Waszak, Marta Ceglarek, Maria Galas, Michał Krotoszyński, Krystyna Kubicka-Sztul, Wioletta Melcer, Kornel Pabiszczak, Witold Przybył.

Zarząd WIR nadał także tytuły Honorowego Członka Rady Powiatowej następującym osobom: Jacek Bresz, Janusz Buchowski, Aleksander Jakubowski, Andrzej Kowarz, Jacek Lewicki, Adam Matysiak, Grzegorz Nowak, Anna Pacholczyk, Roman Popielski, Andrzej Pikosz, Mirosław Sanoka, Marek Wałkowski, Bernard Weymann, Paweł Zagórski, Andrzej Żybura.

Na koniec części oficjalnej Prezes Piotr Walkowski podziękował członkom samorządu rolniczego za wkład w budowę wielkopolskiego samorządu rolniczego, za dbałość o interesy wielkopolskich i polskich rolników. Z dumą możemy stwierdzić, że Wielkopolska Izba Rolnicza na przestrzeni 20 lat swojej działalności zapisała się na kartach historii naszego rodzimego rolnictwa.

Część biesiadną jubileuszu uświetniły występy Zespołu „Kłosy”, kabaretu „TO MY” i kapeli „Po Zagonach”.

Spotkanie było nie tylko okazją do podsumowania 20 lat działań samorządu rolniczego w subregionie poznańskim, ale przede wszystkim do wzajemnego spotkania po latach. Był czas na wspominanie początków działalności izby rolniczej, refleksji nad tym, co udało się osiągnąć, a czego nie, jak również na zastanowienie się – w jakim kierunku powinien dalej zmierzać samorząd rolniczy.

Galeria

Marta Ceglarek

Powrót