31-05-2016 r.

Program Stypendiów Pomostowych 2016/2017 dla tegorocznych maturzystów

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez maturzystów stypendiów w ramach Programu Stypendiów Pomostowych 2016/2017. Skierowany jest on do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:


Kandydaci zainteresowani stypendium muszą wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl do dnia 17 sierpnia 2016r do godziny 16.00, a następnie wydrukowany i podpisany wraz z niezbędnymi załącznikami przekazać do Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu przy ulicy Fredry 12. Wnioski będą przyjmowane do 24 sierpnia 2016 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji czy też wyjaśnienia wątpliwych kwestii prosimy o kontakt z pracownikiem OT ANR w Poznaniu, dostępnym pod numerem telefonu: /61/ 85 60 647.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017 Segment IA (wraz z załącznikami) zamieszczony został na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl

Biuro WIR

Powrót