06-06-2016 r.

ARR – w czerwcu wypłata pieniędzy dla producentów mleka

Od 13 do 16 czerwca br. Agencja Rynku Rolnego wypłaci producentom mleka pieniądze w ramach unijnej pomocy - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa. Na ten cel przeznaczone jest ponad 122 mln zł. Producenci mleka, którzy złożyli do ARR wnioski, otrzymają wsparcie w wysokości ok. 1,5 grosza do wyprodukowanego kilograma mleka. Wnioski o wparcie ARR przyjmowała na przełomie lutego i marca, mogli je składać producenci mleka, jeżeli w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 tys. kg oraz w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali co najmniej 3 krowy. W sumie do Agencji wpłynęło ponad 90 tys. wniosków. Pieniądze pochodzą częściowo z UE, która uruchomiła specjalne wsparcie dla producentów mleka i mięsa. Polska dostała niecałe 29 mln euro, drugie tyle dołożył polski budżet.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zabiega w KE o dalszą pomoc dla mleczarzy. Chodzi o zgodę na umorzenie polskim rolnikom kolejnych rat kary za przekroczenie limitu produkcji mleka w roku kwotowym 2014/2015. Polska zapłaciła karę KE w całości na jesieni ubiegłego roku. Rolnicy zaś mieli tę opłatę rozłożoną na raty, pierwszą musieli wpłacić do września 2015 r., a pozostałe w 2016 i 2017 r. Ministerstwo teraz chce zwolnić rolników z płacenia tych dwóch pozostałych rat, na które pieniądze wcześniej wyłożył krajowy budżet. Kara wyniosła 660 mln zł. W opinii ministra Krzysztofa Jurgiela, taka pomoc jest konieczna ze względu na drastyczny spadek cen skupu mleka. Kary dotyczą przed wszystkim tych producentów, którzy w ostatnich latach rozwijali produkcję mleka w związku z zapowiedzią KE zniesienia limitów produkcyjnych i przeważnie korzystali z kredytów na realizacje inwestycje. Pomoc ma przysługiwać producentom mleka, którzy uiścili I ratę kary za nadprodukcję mleka. Zapłaciło ją ponad 63 tys. rolników wydając ponad 250 mln zł. O rozłożenie kar na raty ubiegało się 30,5 tys. rolników, tj. 48 proc. z wszystkich, którzy przekroczyli swoje limity produkcji mleka.

Paweł Dopierała
Źródło: agrobiznes.money.pl

Powrót