10-06-2016 r.

Wysokość wsparcia dla producentów trzody chlewnej

Agencja Rynku Rolnego ustaliła wysokość wsparcia dla producentów trzody chlewnej, rolnicy otrzymają mniej pieniędzy niż początkowo zakładano

Prezes Agencji Rynku Rolnego poinformował, że producenci trzody chlewnej otrzymają kwotę 40 zł 22 gr do każdej sprzedanej świni wyprodukowanej w cyklu zamkniętym, w przypadku prowadzenia produkcji w cyklu otwartym kwota ta wyniesie 20 zł 10 gr do sztuki. Początkowo zakładano, że producenci trzody chlewnej, będą mogli liczyć na wsparcie w wysokości około 70 zł do sztuki w cyklu zamkniętym i 35 zł w cyklu otwartym, jednakże ze względu na duże zainteresowanie ta formą wsparcia - wnioski o objęcie pomocą złożyło 65 tysięcy producentów – wyliczona kwota jest mniejsza wcześniej przewidywano.

Polska otrzymała ze środków UE kwotę 28 946 973 euro na wsparcie sektorach produkcji wieprzowiny i mleka, dodatkowo równowartość tej kwoty wyasygnowana została ze środków krajowych. Łączna pula dostępnych środków podzielona została w równych częściach na wsparcie dla producentów wieprzowiny i mleka.

Źródło: http://www.arr.gov.pl/
Opracowanie Katarzyna Strzyż

Powrót