13-06-2016 r.

ODR-y pod nadzorem ministerstwa rolnictwa?

Projekt nowelizacji ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego zakłada, że ośrodki doradztwa rolniczego będą podlegały ministrowi rolnictwa. W czwartek w komisji rolnictwa odbyło się pierwsze czytanie projektu. Od 2014 r. ośrodki doradztwa rolniczego podlegają marszałkom województw. Spowodowało to, że w Polsce było prowadzone 16 „polityk” rolniczych. W ocenie wnioskodawców ten system nie sprawdził się. To minister rolnictwa, który odpowiada za rolnictwo powinien mieć do dyspozycji ośrodki, by skutecznie realizować politykę rolną.

System doradztwa rolniczego w Polsce składa się z 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR). Centrum funkcjonuje jako państwowa osoba prawna i podlega bezpośrednio ministrowi rolnictwa. Obecnie minister rolnictwa, który nie ma wpływu na planowanie i realizację zadań przez ODR-y, przekazuje im środki finansowe, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację zadań ustawowych, a od 2015 r. również środki finansowe na realizację inwestycji. Projektowana ustawa zakłada, że tak jak to jest w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego, to minister rolnictwa będzie nadawał statuty ośrodkom doradztwa i powoływał dyrektorów według jednolitych kryteriów oraz powoływał członków Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. Obniżeniu ulega wymóg dot. posiadanego wykształcenia przez kandydatów na stanowisko dyrektora - zamiast wyższego wykształcenia magisterskiego w świetle zaproponowanych przepisów wystarczy wykształcenie wyższe. Skład Rady przy ośrodkach również ulega zmianie - zwiększy się liczba członków z 11 do 12, dodatkowo do Rady wejdzie przedstawiciel ministra rolnictwa. Zmiana charakteru prawnego wojewódzkich jednostek doradztwa rolniczego ma również pozostać bez wpływu na stosunki majątkowe tych jednostek.

Na podstawie informacji PAP
Paweł Dopierała

Powrót