14-06-2016 r.

Jubileusz 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Regionie Północnej Wielkopolski

W sobotę 11. czerwca 2016 r. odbyła się w Żernikach, regionalna uroczystość 20-lecia reaktywowania izb rolniczych w Polsce. Brały w niej udział powiaty z północnej części Wielkopolski, tj. chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, pilski, wągrowiecki i złotowski. Obchody rozpoczęły się mszą świętą, odprawioną przez księdza proboszcza Przemysława Prętkiego, w przeuroczym kościółku w Łukowie. W nabożeństwie brał udział poczet sztandarowy złożony z przewodniczących Rad Powiatowych z Chodzieży, Czarnkowa i Piły. Następnie wszyscy udali się do „Sołtysówki” w Żernikach.

Niezwykle urokliwie położone gospodarstwo agroturystyczne zachwyciło wszystkich przybyłych.


Główne obchody rozpoczęły się wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem Roty. Następnie na scenę poproszono gospodarzy spotkania: p. Bogdana Fleminga – wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej pełniącego również funkcję przewodniczącego Rady Powiatowej w Wągrowcu, przewodniczącego RP w Obornikach – p. Tadeusza Witka, przewodniczącego RP w Chodzieży – p. Pawła Szafranka, przewodniczącego R P z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego – p. Krystiana Szylera, przewodniczącego RP w Pile – p. Piotra Maja oraz przewodniczącego RP w Złotowie - p. Zygmunta Wiśniewskiego.

Do tego grona dołączyli także: prezes WIR - p Piotr Walkowski, p. Józef Waligóra będący prezesem honorowym oraz członkowie zarządu WIR – pp. Zbigniew Stajkowski i Jerzy Kostrzewa.


Wszystkich przybyłych na tę uroczystość powitał p. Bogdan Fleming. Pełniący honory gospodarza tej uroczystości zauważył przy tym niewątpliwą potrzebę istnienia samorządu rolniczego i zadeklarował usilne starania, aby stał się on prężną organizacją wspierającą polskiego rolnika.

W dalszej części uroczystości wiceprezes Fleming odczytał rys historyczny ówczesnej Pilskiej Izby Rolniczej oraz przedstawił dokonania Wielkopolskiej Izby Rolniczej w trakcie 20-lecia jej istnienia.

Po tym wystąpieniu uczczono minutą ciszy wszystkich tych, którzy tworzyli samorząd rolniczy a nie doczekali dzisiejszej uroczystości.

Z kolei prezes WIR p. Piotr Walkowski zaprosił wszystkich zebranych na główne obchody Jubileuszu, które odbędą się 14 grudnia br. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Określił również trzy najważniejsze sprawy, którymi obecnie zajmować się będzie Izba, tj. wprowadzenie OSN na terenie całego kraju, prawo łowieckie oraz sprzedaż ziemi.

Pan Józef Waligóra w swym wystąpieniu podkreślił m.in. znaczenie samorządu rolniczego w obecnej rzeczywistości. Wspomniał także o wysiłkach rolników z okresu międzywojennego, którzy niezłomnie trwali przy idei stworzenia takiej właśnie organizacji. Szczególne podziękowania skierował do osób, które były radnymi w trakcie pierwszej kadencji Izby.

Jubileusz był doskonałą okazją do wyróżnienia zasłużonych osób za szczególny wkład i pracę na rzecz rozwoju rolnictwa oraz samorządu rolniczego w danym powiecie. Wyróżnienie to jest przyznawane w postaci okolicznościowego, pisemnego aktu nadania wręczonemu wraz z emblematem z logo Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Honorowym Członkiem Rady Powiatowej w Chodzieży został p. Józef Walczak, Rady Powiatowej w Pile - p. Julian Graś, a Rady Powiatowej w Wągrowcu - p. Piotr Woźniak.


Wyróżniono również p. Bogdana Fleminga, który jako jedyny z tego regionu działa w izbach rolniczych od początku ich reaktywacji.

Medal okolicznościowy z okazji XX-lecia Samorządu Rolniczego otrzymali państwo:


Identycznymi medalami uhonorowani zostali również pracownicy Wielkopolskiej Izby Rolniczej: kol. Bernadeta Ratajczak, Danuta Dobrzykowska, Beata Górecka, Elwira Pawłowska, Józef Tomczak oraz Paweł Bydałek.

Po części oficjalnej ze swoim programem wystąpiła „Kapela zza Winkla”. W przerwach między jej popisami losowano nagrody od sponsorów. Duża część gości została obdarowana różnymi podarunkami. Następnie swój repertuar zaprezentował zespół „Maniewiacy”. Przy dźwiękach ich utworów zgromadzeni spontanicznie śpiewali oraz tańczyli. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna.

Beata Górecka

Galeria

Uroczystość jubileuszu odbywała się przy współudziale sponsorów:
BGŻ BNP Paribas, ATR Agrohandel, Biuro Doradców AVIVY w Pile, Firma Bayer, TIMAC AGRO Polska, P.H.U.EDANO Piotr Spychała, Firma Rozalczyk , Ludowy Bank Spółdzielczy Oborniki, AGRO – RAMI Raniś i wspólnicy s.c., TUIR WARTA i Spółka Polisa Expert, Złotowska Spółdzielnia Handlowo Produkcyjna, „Maćko” Zakład Przetwórstwa mięsnego Marek Oko i Maciej Oko, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Oborniki, BEMO Motors Poznań - dealer Forda, CEDC International Sp. z o. o.

Powrót