16-06-2016 r.

20 lat Izby Rolniczej w Opolu

Kilkaset osób reprezentujących środowisko opolskich rolników i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, a także przedstawiciele izb rolniczych z całej polski i delegacje z zagranicy pojawiły się na uroczystych obchodach Jubileuszu 20 lecia istnienia Izby Rolniczej w Opolu.


Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Katedrze Opolskiej, następnie zaproszeni goście zebrali się w siedzibie IR w Opolu, by wspólnie uczcić to ważne wydarzenie. Gospodarzem uroczystości był prezes izby Herbert Czaja, który w okolicznościowym przemówieniu podziękował wszystkim zaangażowanym w tworzenie i funkcjonowanie samorządu rolniczego w Województwie Opolskim.

W trakcie spotkania wręczono okolicznościowe medale i wyróżnienia. Otrzymali je rolnicy wybitnie zasłużeni dla opolskiego rolnictwa oraz osoby, które współpracują z Izbą Rolniczą w Opolu. Życzenia i gratulacje na ręce prezesa złożyli także reprezentanci izb rolniczych z sąsiednich oraz dalszych województw, a także przedstawiciele współpracujących z opolską izbą, izb rolniczych z Austrii, Francji, Niemiec i Ukrainy

Obecny na Jubileuszu Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski podkreślił dobrą współpracę między Izbą Rolniczą w Opolu a WIR, wręczył także nadane przez WIR odznaczenie pod nazwą „Medalion Im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka Za Działalność Na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej” oraz pamiątkowy medal wydany z okazji 20 lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Treść laudacji nadania „Medalionu im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka Za Działalność Na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej” Izbie Rolniczej w Opolu:

Niniejszym wnosi się o przyznanie wyróżnienia pod nazwą „Medalion Im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka Za Działalność Na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej” dla:

Izba Rolnicza w Opolu jest samorządem rolniczym skupiającym rolników województwa opolskiego. Reprezentowana jest przez 124 radnych powiatowych wybieranych w wyborach powszechnych, działających w 11 radach województwa. Spośród nich wyłonione jest gremium 22 osób, po dwóch reprezentantów z każdego powiatu.

Na gruncie państwowym Izba utrzymuje przynoszące korzyści rolnikom kontakty z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego oraz Agencją Nieruchomości Rolnych. Pracownicy w biurach Izby pomagają rolnikom w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie i programy rolnośrodowiskowe oraz świadczą usługi z zakresu doradztwa rolniczego.

Izba Rolnicza w Opolu pogłębia wiedzę na temat najnowszych technologii poprzez produkcji rolnych poprzez współpracę z Izbą Rolniczą w Nadrenii –Palatynatu, Burgenlandzką Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą du Doubs oraz Izbą Rolniczą we Lwowie.

Wielostronna współpraca Izby Rolniczej w Opolu z innymi izbami rolniczymi, a w szczególności z Wielkopolską Izbą Rolniczą, wpływa pozytywnie na rozwiązywanie problemów rolnictwa i kształtuje politykę rolną państwa. Wspólna realizacja działań m.in. szkoleniowych i doradczych pomiędzy WIR i Izbą Rolniczą w Opolu, przyczynia się do aktywnego działania obu izb na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Od czasu reaktywacji działalności izb rolniczych Izba Rolnicza w Opolu aktywnie współpracowała z powstałymi izbami rolniczymi na terenie województwa wielkopolskiego, a następnie z Wielkopolską Izbą Rolniczą. W 2015 roku pomiędzy pięcioma izbami rolniczymi w tym WIR i Izbą Rolniczą w Opolu zawarto partnerstwo na rzecz podjęcia wspólnych działań zmierzających do upamiętnienia 120-lecia izb rolniczych na ziemiach polskich.

W drugiej części jubileuszu przygotowano kilka prelekcji z zakresu produkcji, ekonomii rolniczej oraz szkód łowieckich. Uroczystościom towarzyszyła także prezentacja oferty agencji rolniczych, występy artystyczne oraz pokazy sprzętu rolniczego.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż
Foto: www.izbarolnicza.opole.pl

Powrót