16-06-2016 r.

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne dla rolników za III kwartał 2016 roku

W związku z obowiązkiem uiszczenia opłat na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2016 r. informujemy, iż miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za III kwartał b.r. wynosi 42 zł. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka miesięczna wynosi 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, stanowiąca 10 proc. obowiązującej od 1 czerwca 2016 r. emerytury podstawowej (882,56 zł), wynosi 88 zł.

Od 1 kwietnia 2016 r. dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych wyniesie:


Wymiar kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników

W związku z tym, że ostateczny ustawowy dzień na opłacenie należnych składek za III kwartał 2016 r. przypada w niedzielę 31 lipca, w bieżącym roku ostatnim dniem wniesienia opłaty do KRUS jest 1 sierpnia.

Jednocześnie przekazujemy Informację dla osób ubezpieczonych w KRUS prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą. Otóż roczna kwota graniczna podatku dochodowego należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok podatkowy 2016 wynosi 3258 zł.

Opracowała: Anna Czerwińska
Źródło: KRUS

Powrót