22-06-2016 r.

Termin wypłaty dopłat bezpośrednich wydłużony

Z uwagi na fakt, iż niektóre państwa Unii Europejskiej miały problemy z realizacją wypłat z tytułu płatności bezpośrednich za rok 2015, komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi UE, Phil Hogan potwierdził, że planuje wydłużyć z 30 czerwca do 30 października 2016 r. termin zakończenia wypłacania płatności bezpośrednich.

ARiMR do 21 czerwca wypłaciła rolnikom, w ramach płatności bezpośrednich 14,05 mld zł tj. 99% z ponad 1,35 mln ubiegających się o te płatności w roku 2015. W ramach płatności rolnośrodowiskowych do ok. 75 tys. rolników trafiło 824,5 mln zł, a tytułu ONW wypłacono 734 tys. beneficjentom 1,29 mld zł. ARiMR planuje zakończyć realizację płatności za rok 2015 do końca czerwca br. Nie dotyczy to spraw, które są w toku wyjaśniania nieścisłości.

Źródło ARiMR

Powrót