23-06-2016 r.

Szkolenie „Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu organizowało w dniach 15-16 czerwca oraz 21-22 czerwca br. szkolenia „Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska” realizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, skierowane do doradców rolniczych WODR, rolników, doradców Izb Rolniczych i prywatnych podmiotów doradczych związanych z produkcją roślinną.


Celem szkoleń było upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom niedoboru wody w glebie i stosowaniu dobrych praktyk w tym zakresie, innowacji i niekonwencjonalnych rozwiązań w zakresie technologii uprawy, możliwości regulacji stosunków wodnych, małej retencji, ograniczania strat wody i degradacji gleby oraz racjonalnej gospodarki nawozowej, stosowania nawozów nowej generacji i innych rozwiązań na rzecz ograniczania stresu roślinom uprawnym.


Program obejmował część teoretyczną, w pierwszym dniu, realizowaną z udziałem pracowników Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu i wyjazdową, w dniu drugim, do gospodarstwa rolnego pana Grzegorza Łuczaka w Porębie (gm. Jaraczewo, pow. jarociński).


Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót