24-06-2016 r.

Widmo suszy – coraz bardziej realne

Wczoraj tj. 23 czerwca obradowała Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. Członkowie zespołu zwrócili uwagę na poziomy wód, które kształtują się w strefie stanów niskich i bardzo niskich.


Stan wód nie odnowił się od roku ubiegłego. Nadal jest duży niedostatek wody w gruncie. Dla przykładu w zbiorniku „Jeziorsko” w roku ubiegłym nie uzyskano stanu normalnego piętrzenia. W tym roku co prawda udało się doprowadzić piętrzenie zbiornika do stanu normalnego. Jednak zagrożenie suszą jest poważne, mimo jakby się wydawało znaczących opadów w ostatnim czasie.


Obecnie wypływ wody ze zbiornika w „Jeziorsku” wynosi 22m3/s, gdy poziom przepływu biologicznego wynosi 15m3/s. Stan wody w rzece Warcie w Poznaniu na poziomie Mostu Św Rocha na dzień 24 czerwca wnosi 153 cm i nadal się obniża. Jeżeli obniży się o ok. kolejnych 20 cm, to będzie zwiększony wypływ ze zbiornika „ Jeziorsko”, aby utrzymać stan wody w rzece przynajmniej na poziomie biologicznym.

Niestety zasoby wód gruntowych nie uzupełniły się, ani też w małych zbiornikach retencyjnych nie nagromadziła się dostateczna ilość wody, by złagodzić znaczne jej niedobory.

Należy też zauważyć, że obniżenie stanu normalnego piętrzenia zbiornika „Jeziorsko” o 0,5 m skutkuje tym, że okres utrzymywania przepływu biologicznego na rzece Warcie w razie suszy skrócił się o 2 miesiące.

Kolejnym faktem świadczącym o bardzo dużym niedoborze wody jest stan poziomu wody w zbiorniku Pakość (kujawsko-pomorskie), który jest o 2 m niższy o normalnego poziomu piętrzenia. Sytuacja wydaje się alarmująca, zważywszy na stany wód Regionu Wodnego Warty.


Obecnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozważa wydanie ostrzeżenia społeczeństwa w sprawie suszy i oszczędnego korzystania z wody.

Zespól został również poinformowany o fakcie, iż wreszcie dopinane są sprawy budowy zbiornika „Wielowieś Klasztorna”. Były założenia, że zbiornik ten miał być suchy, jednak w świetle nowych realiów zdecydowano o budowie zbiornika mokrego. Gdyż będzie to znacznie korzystniejsze dla środowiska, mikroklimatu a przede wszystkim pomoże złagodzić skutki ewentualnej suszy. Koszt tej inwestycji to ok. 1 mld zł.

Opracowanie: Marta Ceglarek

Powrót