29-06-2016 r.

Uroczystość z okazji 20 lecia Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej

Jubileusz 20 lecia reaktywacji samorządu rolniczego działacze Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej świętowali 24 czerwca w Przysieku.


W tym szczególnym dniu nie zabrakło życzeń, gratulacji i przede wszystkim podziękowań za działania podejmowane na rzecz rolnictwa. Podczas spotkania wręczono odznaczenia osobom, które na przestrzeni 20 lat działania izby w sposób szczególny przyczyniły się do jej rozwoju. Prezes WIR Piotr Walkowski wręczył także nadany Uchwałą Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Medalion im. dr Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej.


W trakcie spotkania nie tylko wspominano dotychczasowe osiągniecia samorządu rolniczego, ale także debatowano o wyzwaniach z jakimi izby rolnicze będą musiały się zmierzyć w przyszłości. Uroczystości jubileuszowe zakończyła wspólna biesiada połączona z piknikiem wieprzowym.


Treść laudacji nadania „Medalionu im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka Za Działalność Na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej” Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rolniczej:

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza jest samorządem rolniczym skupiającym rolników województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to teren działania przedwojennej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, gdyż przed wojną obie izby były połączone.

Obecnie Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza reprezentowana jest przez 260 radnych powiatowych wybieranych w wyborach powszechnych, działających w 19 radach województwa. Spośród nich wyłonione jest 38-osowe Walne Zgromadzenie. Wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie Izba ta wydaje „Wieś Kujawsko-Pomorską”, wydawnictwo zawierające bogaty przekrój informacji rolniczych. Zamieszczają także swoje artykuły w regionalnych i ogólnopolskich czasopismach rolniczych tj. „Polska Wieś”, „Wiadomości Rolnicze”.

Do sztandarowej działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zaliczyć można doradztwo prawne, zwłaszcza w dziedzinie prawa unijnego, na które coraz bardziej zwiększa się zapotrzebowanie wśród rolników. Oprócz udzielania porad indywidualnych Izba opracowuje wiele opinii dotyczących wdrażanych aktów prawnych z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza realizuje zadania statutowe związane bezpośrednio z doradztwem realizowanym na rzecz rolników i mieszkańców wsi poprzez pomoc z zakresu sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie i wsparcia inwestycji w sektorze rolnym, opracowują programy rolno-środowiskowe. Skutecznie ubiega się o duże projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków UE. Jest uznanym parterem w wielu konsorcjach szkoleniowych na terenie całego kraju.

Wielostronna współpraca Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z innymi izbami rolniczymi, a w szczególności z Wielkopolską Izbą Rolniczą, wpływa pozytywnie na rozwiązywanie problemów rolnictwa i kształtuje politykę rolną państwa. Wspólna realizacja działań m.in. szkoleniowych i doradczych pomiędzy WIR i Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą, przyczynia się do aktywnego działania obu izb na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Miejscem wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy izbami są organizowane konferencje. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w listopadzie 2015 roku zainicjowała w Toruniu ogólnopolską konferencję przewodniczących rad powiatowych izb rolniczych poświęconą ocenie sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Od czasu reaktywacji działalności izb rolniczych Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza aktywnie współpracowała z powstałymi izbami rolniczymi na terenie województwa wielkopolskiego, a następnie z Wielkopolską Izbą Rolniczą. W 2015 roku zawarto partnerstwo na rzecz podjęcia wspólnych działań zmierzających do upamiętnienia 120-lecia izb rolniczych na ziemiach polskich.Opracowanie: Katarzyna Strzyż
Zdjęcia: Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza

Powrót