29-06-2016 r.

20-lecie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Uroczyste obchody 20-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej odbyły się 21 czerwca w Kudypach koło Olsztyna. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści przedstawiciele samorządów lokalnych oraz instytucji związanych z rolnictwem. Wielkopolska Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Piotr Walkowski.


Jubileusz był okazją do wspomnień, refleksji i podsumowań, ale także do podziękowań za 20 letnią rzetelną i owocną prace na rzecz polskiego rolnictwa. Podczas spotkania w sposób szczególny wyróżniono osoby, które tworzyły i tworzą samorząd rolniczy Warmii i Mazur. Prezes WIR wręczył także nadany Uchwałą Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Medalion im. dr Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej.


Treść laudacji nadania „Medalionu im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka Za Działalność Na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej” Warmińsko – Mazurskiej Izbie Rolniczej:

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza jest samorządem rolniczym skupiającym rolników województwa warmińsko-mazurskiego. Reprezentowana jest przez 203 radnych powiatowych działających w 19 powiatach, a jej najwyższy organ Walne Zgromadzenie liczy 38 członków. Izba posiada własną siedzibę w Olsztynie, jej struktura organizacyjna składa się z 6 biur powiatowych i doświadczonej kadry pracowników.

Izba zajmuje się organizacją szkoleń dla rolników, którzy z jej ramienia uczestniczą w szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. Aby pomóc rolnikom w procedurze starania się od odszkodowania Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wydała poradnik „Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz dzikie zwierzęta objęte ochroną”. Realizując porozumienie zawarte z Agencją Nieruchomości Rolnych, dotyczące ułatwiania powiększenia indywidualnych gospodarstw rolnych Izba wydaje opinie dotyczące obrotu ziemią rolną. Przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej izby Rolniczej uczestniczą w przetargach organizowanych przez ANR, reprezentując interesy rolników z województwa.

Izba wspiera zrzeszenia rolników i organizacje rolnicze oraz współpracuje ze związkami zawodowymi rolników, pomagając przy organizacji spotkań, konferencji czy wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci rolników. Izba zabiega również o zachowanie charakterystycznych dla regionu warmińsko-mazurskiego produktów żywnościowych o charakterystycznym smaku i wartościach odżywczych. Obecnie przeprowadza dwa konkursy: „Smaki Warmii i Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” oraz „Skarby Europy zaklęte w szkle”, które to dodatkowo aktywizują mieszkańców obszarów wiejskich w tym w znacznym stopniu kobiety.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza realizuje zadania statutowe związane bezpośrednio z doradztwem realizowanym na rzecz rolników i mieszkańców wsi poprzez pomoc z zakresu sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie i wsparcia inwestycji w sektorze rolnym, opracowują programy rolno-środowiskowe. Skutecznie ubiega się o duże projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków UE. Jest uznanym parterem w wielu konsorcjach szkoleniowych na terenie całego kraju. Od samego początku swej działalności współpracuje z Wielkopolską Izbą Rolniczą.Opracowanie: Katarzyna Strzyż
Zdjęcia: Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza

Powrót