24-06-2016 r.

Szkolenie w Licheniu Starym

W dniach 23/24 czerwca br. w Licheniu Starym z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyło się szkolenie: „Promocja zrównoważonego rozwoju poprzez kultywowanie tradycji, rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój osobisty kobiet ze środowisk wiejskich” . Szkolenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


W szkoleniu uczestniczyło 40 kobiet z całej Wielkopolski, w sposób szczególny do udziału zaproszone zostały osoby na co dzień współpracujące z Wielkopolską Izba Rolniczą, w tym członkinie Komisji ds. Kobiet i Rodziny działającej przy WZ WIR. Celami operacji było propagowanie wiejskich tradycji kulturowych, przy jednoczesnym podniesieniu wiedzy kobiet wiejskich na temat możliwości zwiększenia konkurencyjności gospodarstwa oraz ich rozwoju osobistego. Szkolenie składało się z trzech bardzo ważnych, łączących się ze sobą elementów: przedsiębiorczość, rozwój osobisty oraz tradycja. Temat przedsiębiorczości, rozumianej jako uzyskiwanie dodatkowych dochodów (sprzedaż bezpośrednia, agroturystyka) służył poszerzeniu wiedzy kobiet wiejskich na temat nowych zasad prowadzenia sprzedaży bezpośrednio z gospodarstwa. Ma to pomóc osiągać wyższe dochody, ale także rozwijać przedsiębiorczość kobiet i członków ich rodzin. Ważnym elementem szkolenia było podniesienie motywacji do działania oraz samooceny. Poprzez tę część szkolenia kobiety poznały możliwości tworzenia swojego wizerunku oraz nabierania odwagi np.: do podejmowania nowych działalności. Natomiast wykład i warsztaty z tradycji świętojańskiej przybliżyły tę piękną, ginącą już tradycję.


Po części wykładowej odbyły się warsztaty z wykonywania wianków świętojańskich. Uczestniczki szkolenia samodzielnie wyplotły wianki, które w myśl świętojańskiej tradycji puściły na wodę. Było przy tym sporo radości i uśmiechu.


Następnego dnia odbył się wyjazd do gospodarstw prowadzonych przez przedsiębiorcze kobiety w powiecie konińskim. Gospodarstwa te wskazane zostały przez Starostwo Powiatowe w Koninie. Uczestniczki szkolenia odwiedziły: Gospodarstwo Agroturystyczne „Miraś” w Rannej gm. Kramsk prowadzone przez Teresę Dąbrowską oraz Gospodarstwo Agroturystyczne „Przy źródełku” prowadzone przez Reginę Szymczak w Kucharach Borowych w gm. Rychwał.


Na koniec uczestniczki szkolenia wypełniły ankiety, w których oceniły szkolenie. Sądząc po miłych słowach, jakie padły pod adresem wykładowców i organizatorów szkolenie spełniło swe zadanie. Większość pań podkreśliła potrzebę organizowania takich szkoleń w przyszłości. Mamy też nadzieję, że szkolenie to, pozostawi trwały ślad w postaci podejmowanych inicjatyw w swoich gospodarstwach oraz lokalnej społeczności.

Galeria

Zdjęcie i tekst: Elżbieta Bryl
Biuro WIR Konin


Powrót