04-07-2016 r.

Glifosat nadal stosowany

Mimo braku zgody ze strony państw członkowskich Komisja Europejska podjęła w środę decyzję o przedłużeniu zgody na stosowanie pestycydu o nazwie glifosat. Przypomnijmy, że Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) uznała, że herbicyd ten może wywoływać raka. Państwa członkowskie nie potrafiły wziąć odpowiedzialności za decyzję w sprawie przedłużenia zgody na stosowanie glifosatu. Dlatego Komisja sama postanowiła przedłużyć licencję na określony czas, najpóźniej do końca 2017 r., dopóki na temat substancji nie wypowie się ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów).

KE uzasadnia samodzielną decyzję tym, że mimo licznych prób, nie udało się wypracować porozumienia w tej sprawie z krajami unijnymi. Kwalifikowanej większości głosów za stosowaniem herbicydu lub przeciw niemu nie wyłoniły ani dwukrotne spotkania stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (PAFF), ani ubiegłotygodniowy Komitet Odwoławczy. Nie udało się wypracować konsensusu, mimo że zaproponowano nowy tekst porozumienia zaostrzający warunki używania glifosatu w UE. Wśród propozycji były: zakaz wykorzystywania w produktach opartych na glifosacie surfaktantu POEA, czyli środka ułatwiającego przenikanie glifosatu do roślin, zwiększenie kontroli nad stosowaniem herbicydu w czasie, zanim dojdzie do zbiorów, a także ograniczenie jego stosowania w takich miejscach, jak publiczne parki, ogrody czy place zabaw dla dzieci.

Jak dotąd zdania na temat glifosatu były podzielone. W ubiegłym roku Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), organ doradczy KE, uznał, że substancja nie jest szkodliwa dla ludzi. Odmienną opinię wydała natomiast należąca do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), która uznała, że glifosat może powodować u ludzi raka i zaklasyfikowała go do tej samej grupy, co np. czerwone mięso.

Decyzję w sprawie przedłużenia autoryzacji na glifosat Komisja podjęła dosłownie w ostatniej chwili. Dotychczasowe pozwolenie wygasło bowiem 1 lipca. KE początkowo chciała przedłużenia licencji na 15 lat, czyli do 2031 r., ale przy silnym sprzeciwie ze strony niektórych grup politycznych i organizacji ekologicznych skróciła tę propozycję do lat dziewięciu. W kwietniu Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie herbicydu, w której wnioskował o przedłużenie zgody na siedem lat i pod warunkiem, że substancja przeznaczona zostanie jedynie do profesjonalnego użytku.

Glifosat to aktywna substancja stosowana głównie w środkach chwastobójczych, ale również do desykacji (wysuszenia przed zbiorem) zbóż i rzepaku. Preparat produkowany jest przez koncern Monsanto i wykorzystywany w jego flagowym produkcie - herbicydzie Roundup.

Opracowanie: Paweł Dopierała
Źródło: PAP

Powrót