05-07-2016 r.

Portal AGROMETEO


Agrometeo to portal poświęcony prognozom agrometeorologicznym, prowadzony jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB). Pod adresem agrometeo.pogodynka.pl możemy znaleźć informacje o przebiegu podstawowych elementów meteorologicznych mających wpływ na stan wegetacji roślin, a tym samym na planowanie zabiegów agrotechnicznych. Na portalu oprócz specjalistycznej prognozy pogody, publikowane są informacje dotyczące wilgotności gleby, wielkości promieniowania docierającego do powierzchni ziemi oraz stanu wegetacji roślin i stanu zagrożenia wystąpieniem różnego rodzaju szkodników na danym obszarze. Informacje zawarte na stronie opracowywane są na podstawie danych satelitarnych i przedstawione w przejrzysty i zrozumiały sposób, w formie tabeli i wykresów.

Celem portalu jest wspomaganie rolników w zakresie prowadzenia prac polowych i zabiegów agrotechnicznych tak, aby w pełny sposób umożliwić im wykorzystanie panujących warunków pogodowych i klimatycznych.

Opracowanie
Katarzyna Strzyż

Powrót